Ve škole se neučí, ale žáci se učí doma

Zavřené školy 2020 - OA

Jedním z aktuálních mimořádných opatření je zrušení výuky ve školách. Protože však nejde o prázdniny nebo ředitelské volno, jsou studenti školy prostřednictvím různých forem distančního vzdělávání svými učiteli vedeni k tomu, aby se i nadále učili a sami studovali. Studenti by měli být v kontaktu se svými učiteli, kteří jim budou poskytovat podklady pro samostudium, studijní materiály, úlohy apod. Učitelé k tomu využívají e-mailové komunikace, Bakalářů, Techambition apod. Tělocvična je uzavřena, pro sportování je k dispozici travnaté hřiště s atletickým oválem na gymnáziu, po předchozí domluvě je možné využít venkovního sportovního hřiště v areálu OA (pozor na dodržení počtu sportujících osob – max. 30). Stravování – žáci nemají povolen vstup do školní jídelny, jídlo mohou žákům vyzvedávat rodiče ve školní jídelně na ZŠ T. G. Masaryka (za plnou cenu cizího strávníka), zprovoznění školní jídelny na gymnáziu je závislé na počtu zájemců o stravování (zájem škola zjišťuje, pokud by došlo ke zprovoznění, fungování by bylo stejné jako na ZŠ T. G. Masaryka).