Historie a současnost školy

Historie školy

(najdete ji v almanachu k 60. výročí školy – viz níže)

Almanach k 60. výročí založení školy (1947 – 2007)

Současnost školy

 

Když v roce 2017 oslavila paní „Akademie“ své  70. narozeniny, nikdo by jí tento věk určitě nehádal. A také nyní je to stále velmi půvabná žena, která může všem, kteří si k ní najdou cestu a vztah, mnohé nabídnout.

Budova nové školy totiž v poválečných letech vyrůstala na troskách původně textilní továrny a nikoho tehdy ani v nejodvážnějších myšlenkách nenapadlo, jak krásnou se jednou stane. Dnes již čtyřpodlažní  škola nabízí svým žákům a studentům nejen klasické třídy, ale především odborné učebny s počítači, interaktivními tabulemi, se zpětnými projektory, atd., to vše propojené vlastní intranetovou sítí. Spojení „žáci a studenti“ nebylo v předchozím textu použito náhodou. Na absolventy základních škol zde čeká čtyřletý maturitní obor „obchodní akademie“, jak to bylo škole dáno do vínku již v roce 1947.

Učit se nelze bez přestávky, proto mají budoucí absolventi k dispozici určenou studovnu a také moderní sportovní zázemí – uvnitř i vně školy. Bezpočet zajímavých míst k oddechu a další seberealizaci nabízí i samotné město Svitavy. Dojíždění do školy není nikdy ničím jednoduchým a příjemným, ale i tento případný problém má paní Akademie vyřešený, protože škola využívá pro dojíždějící žáky a studenty moderní domov mládeže při střední zdravotnické škole (domov mládeže se machází nedaleko obchodní akademie). I ve svých letech je paní Akademie stále velmi aktivní; organizuje lyžařské výcvikové kurzy, sportovně turistické kurzy, odborné exkurze (např. do ČNB v Praze), literární historické exkurze (např. do Prahy), poznávací zájezdy do zahraničí, adventní setkání pod názvem „Vánoční akademie“, studentský Majáles, návštěvy divadel (ND v Brně a v Praze) a pochopitelně – jak to na správné střední odborné škole má být – také souvislou odbornou praxi žáků a studentů ve 3. a ve 4. ročníku …

Ačkoliv se díky sloučení OA a VOŠE s místním gymnáziem v roce 2018 změnil název školy na "Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkloušky Svitavy", ve studiu na svitavské obchodce a ve fungování školy se nic zásadního nezměnilo.  

Přece jen došlo k formální změně, a to k 1. 1. 2020. Zkrátil se název školy na "Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkloušky Svitavy". Název školy od 1. ledna 2020 již neobsahuje vyšší odbornou školu. Již řadu let (ještě před sloučením škol) klesal na škole počet studentů tzv. vošky, a tak škola několik let již studenty do školy nepřijímala. Zájem o tento typ pomaturitního studia v naší zemi totiž postupně klesá, proto nové vedení školy v situaci, kdy na škole nezbyl již žádný student, požádalo rok po sloučení škol o zkrácení názvu. Svitavská obchodka se i nadále bude věnovat středoškolskému oboru obchodní akademie.

Je toho prostě hodně, a tak bude nejlepší, když se s Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou ekonomickou Svitavy přijdete seznámit. Možná to bude jen krátké setkání, vzpomínka na vlastní roky ve školní lavici. A možná s ní spojíte svůj život na několik let.

Prohlídni si školu v 3D

 

Prohlédni si několik fotografií domova mládeže, určitě se ti tam bude líbít