Maturita

MATURITA 2021
Důležitá data a další informace o společné části maturitní zkoušky naleznete na www.cermat.cz
 
Školní seznam četby pro zkoušku z českého jazyka a literatury pro MZ 2021 (pro obor obchodní akademie) – ZDE. (zveřejněno 28. 9. 2020)
 
Části maturitní zkoušky:
Společná část maturitní zkoušky 2021 – společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně z didaktických testů ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. 

Profilová zkouška na naší škole. Žáci v roce 2021 budou maturovat z českého jazyka (písemná práce a ústní zkouška), případně z cizího jazyka (písemná práce a ústnáí zkouška), pokud nebudou maturovat ve společné části z matematiky, dále z  ekonomiky, z účetnictví a vykonají praktickou zkoušku z odborných předmětů. Informace o povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky konané v jarním i podzimním období v roce 2021, včetně  formy, průběhu a témat těchto zkoušek formou pokynu ředitele ZDE.  Pokyn je určen pro všechny maturanty gymnázia i obchodní akademie, je potřeba v textu věnovat problematice, která se týká obchodní akademie (pokyn obsahuje také samostatný oddíl témat pro třídy obchodní akademie – pro 4. A a 4. B je společná sada témat). Pokyn je zveřejněn také na veřejně přístupném místě v budově školy – v průchodu do budovy školy.

Maturitní zkouška (zatím neoficiální termíny – termíny budou známé v závislosti na úpravách legislativy): 

a) předání seznamů literárních děl k ústní zkoušce z ČJL: pro obě třídy – do 30. 9. 2020 – učitelé ČJL předají řediteli školy a žákům v maturitních třídách

b) uzávěrka podání přihlášek k maturitě – žáci předají řediteli školy:  obě třídy – 2. 12. 2020

c) uzávěrka podání přihlášek do CZVV:  obě třídy – zajišťuje ředitelství školy, termín bude upřesněn MŠMT

d)  pedagogická rada pro maturující třídy:  4. A a 4. B:  bude upřesněno

e) Datum vydání vysvědčení maturujícím ročníkům za II. pololetí (po dohodě se žáky mohou třídní profesoři předat vysvědčení s maturitním vysvědčením):  4. A a 4. B:  bude upřesněno

f)  příprava na maturitní zkoušku (tzv. „svaťák“):  4. A a 4. B:   bude upřesněno

g) praktická zkouška a blok testů a písemných prací společné části: 4. A a 4. B:  praktická zkouška a písemné práce z ČJL a cizích jazyků pro rok 2021, termín bloku testů bude upřesněn

h) ústní zkoušky společné a profilové části:  4. A a 4. B:  bude upřesněno

ch) předání vysvědčení žákům: 4. A a 4. B:  bude upřesněno 

i) uzávěrka podání přihlášek k maturitě pro podzimní období – žáci předají řediteli školy: bude upřesněno 

j) uzávěrka podání přihlášek pro podzimní období do CZVV:  obě třídy – bude upřesněno MŠMT (zajišťuje ředitelství) školy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturita 2020

 

 

 

 

 
Představujeme maturitní kalendář svitavské obchodní akademie v květnu a červnu 2020: 14. a 15. 5. 2020 – praktická zkouška z odborných předmětů, 1. 6. 2020 – didaktické testy z MAT, AJ a FJ, 2. 6. 2020 – didaktické testy z ČJL, NJ a RJ, 3. 6. 2020 – didaktický test MAT (jen pro přihlášené žáky), 10. a 11. 6. 2020 (ST a ČT) – ústní maturitní zkoušky třídy 4. A, 10. až 12. 6. 2020 (ST, ČT a PÁ) – ústní maturitní zkoušky třídy 4. B.
 
Schéma (termíny) maturitní zkoušky didaktické testy – červen 2020: ZDE.
 
Společná část maturitní zkoušky 2020 – společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. 

Profilová zkouška na naší škole. Žáci v roce 2020 budou maturovat z ekonomiky, z účetnictví a vykonají praktickou zkoušku z odborných předmětů. Informace o povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky konané v jarním i podzimním období v roce 2020, včetně  formy a témat těchto zkoušek ZDE.  (obsahuje samostatný oddíl otázek pro třídy obchodní akademie – pro 4. A a 4. B vždy samostatná sada). Od května 2019 je pokyn zveřejněn také na veřejně přístupném místě v budově školy – v průchodu do budovy školy.

Praktická zkouška z odborných předmětů

Ve dnech 14. a 15. 5. 2020 proběhne na svitavské obchodní akademii v rámci maturitní zkoušky praktická zkouška z odborných předmětů. Zúčastní se jí všichni žáci přihlášení k maturitní zkoušce v roce 2020. Veškeré informace ke zkoušce (termíny, časy, losování, rozdělení do skupin, základní hygienická a bezpečnostní pravidla atd.) najdete ZDE. Důležité je dodržovat pravidla ochrany zdraví vytvořená MŠMT - ZDE.

Způsob hodnocení profilových zkoušek MZ2020 – 4. A a 4. B – je ZDE.

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky (stanovená MŠMT) – ZDE.

Rozpis ústních maturit 2020 jaro – OA – 4.A a 4.B – ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Udáje uvedené níže neplatí – týkalo se plánovýání maturity před koronavirovou krizí.

Maturitní zkouška (zatím neoficiální termíny – termíny budou známé v závislosti na úpravách legislativy):
a) předání seznamů literárních děl k ústní zkoušce z ČJL: pro obě třídy – do 30. 9. 2019 – učitelé ČJL předají řediteli školy a žákům v maturitních třídách
b) uzávěrka podání přihlášek k maturitě – žáci předají řediteli školy:  obě třídy – 2. 12. 2019
c) uzávěrka podání přihlášek do CZVV:  obě třídy – zajišťuje ředitelství školy, termín bude upřesněn MŠMT
d)  pedagogická rada pro maturující třídy:  oktáva A a 4. B:  duben 2020 (bude upřesněno)
e) Datum vydání vysvědčení maturujícím ročníkům za II. pololetí (po dohodě se žáky mohou třídní profesoři předat vysvědčení s maturitním vysvědčením):  oktáva A a 4. B:  duben 2020 (bude upřesněno)
f)  příprava na maturitní zkoušku (tzv. „svaťák“):  oktáva A a 4. B:   duben 2020 (bude upřesněno)
g) blok testů a písemných prací společné části: oktáva A a 4. B:  10. a 11. 4. 2019 (písemná práce z ČJL a AJ + příprava na maturitní písemnou práci – „svaťák“ bude upřesněno), ostatní písemné práce a testy 2. – 9. 5. 2020 (odchod na pokračování „svaťáku bude upřesněno)
h) ústní zkoušky společné a profilové části:  oktáva A a 4. B:  18. – 22. 5. 2020
ch) předání vysvědčení žákům:  oktáva A a 4. B:  bude upřesněno (v týdnu od 25. 5. 2020)
i) uzávěrka podání přihlášek k maturitě pro podzimní období – žáci předají řediteli školy: obě třídy – do 25. června 2020
j) uzávěrka podání přihlášek pro podzimní období do CZVV:  obě třídy – bude upřesněno MŠMT (zajišťuje ředitelství) školy)

Společná část maturitní zkoušky 2020 – společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. 

Profilová zkouška na naší škole. Žáci v roce 2020 budou maturovat z ekonomiky, z účetnictví a vykonají praktickou zkoušku z odborných předmětů. Informace o povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky konané v jarním i podzimním období v roce 2020, včetně  formy a témat těchto zkoušek ZDE.  (obsahuje samostatný oddíl otázek pro třídy obchodní akademie – pro 4. A a 4. B vždy samostatná sada). Od května 2019 je pokyn zveřejněn také na veřejně přístupném místě v budově školy – v průchodu do budovy školy.

Maturitní zpravodaj – vyšel v listopadu 2019 a seznamuje žáky s organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020, ale zejména obsahuje také důležité informace k přihlašování, které by maturantům neměly uniknout -budou ZDE. 

Letošní maturanti se mohou do 31. 1. 2020 přihlašovat, registrovat do tzv. VPŽ (výsledkového portálu žáka), a to na stránkách Cermatu ZDE. Získají tak přístup ke všem infoamcím ohledně maturity, zejména k svým průběžným a celkovým výsledkům. Prostřednictvím VPŽ se mohou také přihlašovat na nepovinnou zkoušku Matematika plus. V případě úspěšného vykonání zkoušky MAT+ ji zohledňuje 14 vysokých škol a univerzit při přijímacím řízení (seznam VŠ je ZDE). Další informace k MAT+ na webu www.novamaturita.cz ZDE.

Způsob hodnocení profilové zkoušky MZ2020 – 4. A a 4. B – bude v dubnu 2020 ZDE a ZDE.

Rozpis ústní maturitní zkoušky – 4. A  a 4. B ZDE. (zveřejněno bude v květnu 2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společná část MZ

  • Školní seznam titulů z české a světové literatury k ústní MZ z ČJL  – ředitel školy zveřejňuje Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury (společná část) pro maturitu v roce 2020 ZDE. Zveřejněn byl 26. 9. 2019. Obsahuje seznam pro maturitní třídy gymnázia (4. B a oktáva A) a třídy  obchodní akademie (4. A a 4. B). Vlastní seznam literárních děl – žáci odevzdávají do 31. 3. 2020 (případně podle pokynů učitelů ČJL).

Profilová část MZ

  • Pokyn k profilovým zkouškám a zveřejnění témat - pozor, pokyn obsahuje profilové zkoušky pro gymnázium i pro obchodní akademii (témata profilových zkoušek pro OA najdete na konci přílohy k pokynu – jde o témata z povinných předmětů z ekonomiky a účetnictví a nepovinných předmětů dějepis a právo)

  • Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro třídu 4. A ve školním roce 2019-2020 - bude zveřejněno v dubnu 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATURITA 2019
Důležitá data a další informace o společné části maturitní zkoušky naleznete na www.novamaturita.cz
 
Maturitní zkouška (zatím neoficiální termíny – termíny budou známé v závislosti na úpravách legislativy):
a) předání seznamů literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL: do 30. 9. 2018 – učitel ČJL předá řediteli školy a žákům v maturitní třídě
b) uzávěrka podání přihlášek k maturitě – žáci předají řediteli školy:   do 3. 12. 2018
c) uzávěrka podání přihlášek do CZVV: 4. A – zajišťuje ředitelství školy, termín bude upřesněn MŠMT
d) pedagogická rada pro maturitní třídu: 24. 4. 2019
e) datum vydání vysvědčení maturujícímu ročníku za 2. pololetí (po dohodě se žáky může třídní profesorka předat vysvědčení s maturitním vysvědčením): 4. A: 26. 4. 2019
f) příprava na maturitní zkoušku (tzv. „svaťák“): 4. A: začátek 29. 4. 2019
g) blok testů a písemných prací společné části: 4. A: 10. a 11. 4. 2019 (písemná práce z ČJL a AJ + příprava na maturitní písemnou práci – „svaťák“ 9. 4. 2019), ostatní písemné práce a testy 2. – 9. 5. 2019 (odchod na pokračování „svaťáku 29. 4. 2019)
h) praktická písemná zkouška z odborných předmětů: 4. A: duben 2019
i) ústní zkoušky společné a profilové části: 4. A: 27. 5. – 30. 5. 2019
j) předání vysvědčení žákům:  4. A: bude upřesněno (v týdnu od 3. 6. 2019)
k) uzávěrka podání přihlášek maturitě pro podzimní období – žáci předají řediteli školy: 4. A: do 25. června 2019
l) uzávěrka podání přihlášek pro podzimní období do CZVV: 4. A: bude upřesněno MŠMT (zajišťuje ředitelství)
 

Společná část MZ

Profilová část MZ

Ústní maturitní zkoušky – květen 2019

 

Maturita 2018

Společná část MZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
MATURITA 2016
 
Maturita v podzimním období – Rozpis ústních zkoušek
  • 06. – 07.09.2016 - Praktická zkouška z odborných předmětů
  • 15.09.2016 - Ústní maturitní zkouška   
Maturita v jarním období – Rozpis ústních zkoušek
 
Vše o maturitě najdete na www.novamaturita.cz
 
Důležitá data
  • 01.12. 2015 – Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy. Žáci mohou přihlášku předat řediteli školy i prostřednictvím osoby, která bude mít plnou moc od žáka podávajícího přihlášku.
  • 21. – 22.04.2016 - Praktická zkouška z odborných předmětů
  • 02. – 11.05.2016 - Řádný termín konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky 2016
  • 23. – 26.05.2016 - Ústní maturitní zkouška   
Profilová část MZ