Obchodní akademie bude od 5. 10. na dobu minimálně do 20. 11. 2020

Uzavření školy

Na základě Nařízení krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 3/2020 (ZDE) a dalších vládních opatření (ZDE)  je od 5. října na dobu neurčitou (minimálně do 20. 11. 2020) zakázána osobní přítomnost žáků svitavské obchodní akademie. Všichni žáci svitavské obchodní akademie budou studovat distančně. Distanční výuka bude organizována podle rozvrhu (případně upraveného rozvrhu, tedy podle rozvrhu suplování) a to v souladu s „Metodickým doporučením MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem“ (ZDE) a dokumentem naší školy „Hlavní zásady distančního vzdělávání na gymnáziu a obchodní akademii ve Svitavách“  (ZDE).

Distanční vzdělávání je pro žáky povinné, podle metodiky MŠMT je sledována přítomnost žáka, absenci v distančním vzdělávání žák omlouvá stejným způsobem jako v prezenčním studiu. Školní dokument „Hlavní zásady……“ předkládá mj. zásady a doporučení pro distanční studium pro učitele i pro žáky (tzv. desatero distančního vzdělávání pro žáky), řeší zapisování do třídní knihy, sledování absence žáků, hodnocení žáků, formy distančního vzdělávání, stravování žáků a také jednotnou komunikační platformu. V materiálu najdou žáci i rodiče také důležité odkazy.

V souladu s metodikou MŠMT se v uvedených 14 dnech distanční studium soustředí spíše na samostatnou práci, kreativní činnosti, poskytování a doporučování vzdělávacích pořadů, výukových videí, digitálních výukových materiálů, pracovních listů nebo na práci s učebnicí, pracovním sešitem. Teprve kdyby se distanční studium protáhlo na delší dobu (pokud je dlouhodobý zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole – podle metodiky MŠMT delší než 2 týdny) by se učitelé více zaměřili na pravidelné a systematické naplňování školního vzdělávacího programu i s využitím online forem distančního studia. V distančním studiu žáků od kvinty a 1. B výše může dojít ke změně rozvrhu např. v případě laboratorních cvičení nebo tělesné výchově (žáci od učitelů tělesné výchovy dostanou pouze nějaká doporučení k cvičení v domácím prostředí, k protahování a k drobné domácí tělovýchově).

Žáci, kteří jsou strávníky v jídelně gymnázia a kteří budou studovat distančně, budou moci oběd odebrat důsledně v čase od 12:00 do 12:30 přímo v jídelně nebo do jednorázového polystyrénového obalu (obal za Kč 4,– se platí v okénku u vedoucí školní jídelny). Všem žákům budou obědy na uvedených 14 dní odhlášeny, přihlášeny budou pouze těm, kteří do pátku 2. 10. 2020 o stravu v jídelně požádají. V případě, že by žák měl zájem obědy v průběhu distančního studia odebírat, musí se k odběru obědů zase předem přihlásit systémem iCanteen, e-mailem re@gy.svitavy.cz nebo telefonicky 461541348. Po uplynutí doby, kdy je nařízeno distanční studium, budou všem žákům obědy opět „přihlášeny“, budou si je moci případně podle vlastního zájmu uvedenými cestami odhlásit.