Plán akcí, školní řád

Přihlášení do plánu akcí školy

Organizace školních roků 2017 až 2020  – vydalo MŠMT (zejména přehled prázdnin)

Informace MŠMT pro školní rok 2018/2019 – přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, …


Školní řád a další důležité dokumenty