Důležité dokumenty

Komentáře a připomínky pište na adresu info@oa.svitavy.cz


Dokumenty
Školní řád Účinnost od 1. září 2019
   
 
Externí hodnocení školy
Protokol ČŠI  – kontrola dodržování právních předpisů 25.05.2015
   
Sebehodnocení školy
   
   
Průzkumy, ankety, dotazníky