Školní projekty

  • PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 2015 – Moskva posílá tanky
Takové bylo téma listopadového projektu Příběhy bezpráví. A stačí jen maličká jazyková hříčka a slova podtitulu dostávají nový význam: U nás pomáhali taky/ U nás pomáhaly tanky.
I žáci Obchodní akademie ve Svitavách měli možnost si připomenout prostřednictvím dokumentárních filmů trpké zkušenosti se sovětskou okupací v roce 1968. Slyšeli v barvitém vyprávění pamětníka, p. Mariána Kučery, co znamená, když na vás střílí sovětský důstojník… Vedle tohoto konkrétního životního příběhu ocenili naši maturanti zvláště emocionálně hluboký zážitek z dokumentu Ticho o pohřbu Jana Palacha, blízký jim byl i vzdor studentské stávky ve filmu Deset bodů.
V závěru došlo i na diskusi na téma, nakolik se historie může opakovat a opakuje – součástí promítání byl totiž dokument, který filmovými záběry propojil události v ČSSR v roce 1968 s událostmi na Ukrajině v roce 2014.
Iva Štrychová
 
  • PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 2013
 
  • ZELENÁ EKONOMKA
Naše město - listopad 2012

Naše město - listopad 2012

Tak jako všem studentům v celé České republice s příchodem měsíce září začala i nám, studentům 2.A Obchodní akademie ve Svitavách, školní docházka. M
y jsme na tom byli však o něco lépe než ostatní. Začínali jsme sportovně turistickým pobytem v Chorvatsku. Ale bohužel jako každá pohádka i ta naše ve slunném Chorvatsku musela jednou skončit a my jsme museli jít do školy…
Všichni o rok starší a o pár vědomostí těžší. Když jsme měli první hodinu ZPV, pan ředitel Pavlík přišel s nápadem, jak pomoci našemu životnímu prostředí, aby se nám žilo o něco lépe, krásněji a v čistějším prostředí, nenašel se nikdo, kdo by s jeho nápadem nesouhlasil. A v čem  nápad spočíval? To je zcela jednoduché – úklid některých svitavských míst, která si zaslouží být čistá, bez odpadků a jiných neřestí nás lidí…
A jak náš projekt postupuje? Zatím velmi dobře, zvolili jsme si našeho MANAGERA (Jan Svatoš).
Publicitu budou zajišťovat:
- žurnalisti – Kája Pogoriljaková a Lucka Tesařová,
- fotografky – Lucka Adámková a Jana Báčová.
Také jsme zvolili jméno našeho projektu (ZELENÁ EKONOMKA) a vytvořili seznam věcí, které budeme potřebovat pro jeho uskutečnění. O dalším postupu budeme brzy informovat.
S pozdravem Lucka Tesařová a Kája Pogoriljaková
 
  • PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ – MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH 2012
Projekt je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, který se zabývá moderními československými dějinami, zejména obdobím socialistického Československa. V rámci projektu probíhá filmová projekce, diskuse s pamětníky a hlavně žáci pátrají ve svých rodinách nebo u známých po jejich osudech za éry socialismu. Cílem projektu je nejen seznámit žáky s touto historickou, ale stále živou etapou našich dějin, ale především je vést k přemýšlení a diskusi.