Přijímací zkoušky a přijímací řízení – červen 2020

Přijímačky - červen 2020

Přijímací zkoušky a přijímací řízení se ve školním roce 2019/2020 do oboru obchodní akademie 63-41-M/02 řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí.  Uchazeči budou konat jednotné testy z matematiky (MAT) a českého jazyka a literatury (ČJL), a to 8. 6. 2020. Směrnice k přijímacímu řízení pro všechny obory školy (gymnázium i obchodní akademii) - ZDE. Kritéria pro přijímací řízení pro obchodní akademii - ZDE. Pokud Vás zajímá přijímací řízení na gymnázium, přejděte na web gymnázia - ZDE. 

Další informace k přijímacím zkouškám a přijímacímu řízení na obchodní akademii jsou ZDE.  

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly odeslány doručenkami (do vlastních rukou).

S největší pravděpodobností bude svitavská obchodní akademie vyhlašovat v 2. polovině června ještě 2. kolo přijímacího řízení – přijímací zkoušky se v 2. kole již nekonají.

Přihlašujte se do jazykových kurzů Cambridge English

Učebna jazyková

Přihlašujte se do přípravných kurzů ke zkouškám Cambridge English (pro úrovně KET, PET, FCE, CAE). Tyto kurzy připravila pro studenty svitavského gymnázia a obchodní akadfemie (případně i žáky jiných škol a pro veřejnost) jazyková škola při Gymnáziu ve Svitavách ve školním roce 2020-2021. Závazná přihláška ZDE.  Termín pro odevzdání závazné přihlášky – 19. 6. 2020. Přihlášky se přijímají do naplnění kurzů podle principu "Kdo dřív přijde, ten dřív mele". Vyplněnou přihášku předejte na sekretariát školy (paní K. Hořínková – hk@gy.svitavy.cz, tel. 461535090). Přihlášku lze také zaslat na sdresu školy Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkolušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy (info@gy.svitavy.cz). Veškeré informace o platbách a termínech placení jsou součástí závazné přihlášky. Další informace o přípravných kurzech najdete ZDE.  Najdete tam také informace o kurzech němčiny (Goethe-Zertifikat) nebo francouzštiny.

Otázky a odpovědi – aktualizace 25. 5. 2020

V této rubrice budeme odpovídat na nejčastěji se opakující dotazy, které se dotýkají distančního studiu, chodu školy a opatření, které se týkají školy v závěru školního roku 2019–2020. Pokud budete mít zájem o nějakou informaci, kterou jste zde neobjevili, pošlete dotaz na adresu bc@oa.svitavy.cz. Budou-li se některé dotazy častěji opakovat, umístíme informaci do této rubriky, kterou budeme pravidelně aktualizovat.

Aktualizaci "otázek a odpovědí" ze 25. 5. 2020 najdete ZDE.

Maturity začaly

Praktická zkouška OA - 14-5-2020

Maturity 2020 na svitavské obchodní akademii začaly 14. 5. 2020 praktickými zkouškami z odborných předmětů. Následovat budou v červnu didaktické testy a pak ústní zkoušky.

Maturita 2020 – informace k praktické zkoušce z odborných předmětů

Ve dnech 14. a 15. 5. 2020 proběhne na svitavské obchodní akademii v rámci maturitní zkoušky praktická zkouška z odborných předmětů. Zúčastní se jí všichni žáci přihlášení k maturitní zkoušce v roce 2020. Veškeré důležité informace ke zkoušce (termíny, časy, losování, rozdělení do skupin, základní hygienická a bezpečnostní pravidla atd.) najdete ZDE. Důležité je dodržovat pravidla ochrany zdraví při maturitě vytvořená MŠMT - ZDE. 

Doporučuje prostudovat obecné informace k maturitní zkoušce a zásadám ochrany zdraví na webu MŠMT, např. ZDE a ZDE.

Přímé výukové aktivity pro maturanty v týdnu od 18. do 22. 5. 2020

Výukové aktivity4

Také v týdnu od 18. do 22. 5. 2020 připravila obchodní akademie pro své maturanty přímé výukové aktivity v budově školy. Všechna hygienická a bezpečnostní opatření, která byla zveřejněna pro první týden těchto aktivit (od 11. 5.) ZDE – roušky, dezinfekce, rozestupy před školou i ve škole, rizikové faktory atd. atd., platí nadále i při dalších výukových aktivitách ve škole od 18. 5. 2020. Tiskopis čestného prohlášení (ZDE)  žák předává ve škole od 11. 5.  jen při prvním vstupu do školy, při dalších aktivitách již nemusí, povinen je však v duchu znění prohlášení nahlásit jakoukoliv změnu svého zdravotního stavu a stavu v rodině. Žákům-maturantům již nebude přihlašovací dotazník zaslán mailem, žáci třídy 4. A ho najdou ZDE a žáci 4. B ZDE. Pokud bude mít žák zájem zúčastnit se přímých výukových aktivit ve škole, musí dotazník vyplnit a odeslat nejpozději do středy 13. 5. 2020 do 18:00 hodin. Zde je dotazník i ve formě QR kódu: pro 4. A ZDE, pro 4. B ZDE.

Malování chodby a učeben

Beze jména1 Beze jména2

Obchodní akademie využila situace, kdy byla budova prázdná, a vymalovala poslední poschodí školy (došlo tak i k nápravě po zatečení do budovy během opravy střechy – s přispěním prostředků z pojišťovny). V učebně dějepisu bude navíc vyměněn koberec.

Maturitní kalendář obchodní akademie – květen a červen 2020

Představujeme maturitní kalendář svitavské obchodní akademie v květnu a červnu 2020: 14. a 15. 5. 2020 – praktická zkouška z odborných předmětů, 1. 6. 2020 – didaktické testy z MAT, AJ a FJ, 2. 6. 2020 – didaktické testy z ČJL, NJ a RJ, 3. 6. 2020 – didaktický test MAT (jen pro přihlášené žáky), 10. a 11. 6. 2020 (ST a ČT) – ústní maturitní zkoušky třídy 4. A, 10. až 12. 6. 2020 (ST, ČT a PÁ) – ústní maturitní zkoušky třídy 4. B. Schéma (termíny) maturitní zkoušky – didaktické testy – červen 2020: ZDE.