Přijímací řízení – aktualita 1 – pozvánky k přijímacím zkouškám

Aktualita OA

Předáváme zájemcům o studium další aktualitu z procesu přijímacího řízení. Shromáždili jsme přihlášky ke studiu a na přelomu března a dubna budeme rozesílat pozvánky k vykonání přijímacích zkoušek. Pozvánky odejdou jako zásilka do vlastních rukou zákonného zástupce, který je uveden na přihlášce. Očekávejte tuto zásilku, pokud byste dopis nedostali do 8. dubna 2019, okamžitě kontaktujte poštu (případně naši školu). Veškeré informace o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení (včetně kritérií přijímacího řízení, termínů atd.) najdete ZDE.

Poprvé se udělovala školní cena Osobnost měsíce

Osobnost - 02-2019 - Jermar Osobnost - 02-2019 - certifikát - Jermar

Obchodní akademie zavedla od února 2019 udělování školní ceny osobnost měsíce. Získá ji jednotlivec či kolektiv za výsledky, činy či úspěchy, kterých dosáhl během uplynulého měsíce. Prvním laureátem této ceny se měsíc únor 2019 stal Vilém Jarmer (3. A) za úspěšnou reprezentaci školy (11. místo v krajském kole Ekonomické olympiády 2018–2019). Kromě certifikátu převzal keramické těžítko s logem školy, které jako jedinečné může získat pouze laureát této ceny.

Na obchodní akademii budeme udělovat školní cenu Osobnost měsíce

Osobnost měsíce - OA - plaketa

Od února 2019 se bude na svitavské obchodní akademii každý měsíc jednotlivcům nebo týmům udělovat školní cena „Osobnost měsíce“. Oceňovat se budou výrazné úspěchy v reprezentaci školy (v soutěžích, v olympiádách, ve sportu apod.), významné počiny ve prospěch školy (vytvoření učební pomůcky, péče o majetek školy, péče o vnitřní i vnější prostředí školy), ale také mimořádné etické činy (poskytnutí první pomoci, záchrana života, pomoc při mimořádné události). Každý laureát ceny získá certifikát a originální keramické těžítko s logem školy (těžítko nemůže získat nikdo jiný, než laureát ceny).

Vyhrajte tablet ve školní soutěži

Soutěž o tablet

Ředitel školy vyhlašuje soutěž o nejlepší prezentaci obchodní akademie. Nejlepší prezentace budou odměněny cenami, vítězi bude navíc na 12 měsíců jeho studia na OA zapůjčen tablet. Pro žáky 1. ročníku je připravena zvláštní cena. Informace najdete je  ZDE, případně Vám je podá ředitel školy, zástupkyně ředitele školy nebo učitel informatiky RNDr. R. Švejcar. Uzávěrka soutěže je 24. dubna 2019.

Od 3. ročníku možnost zvolit si profilaci

Volitelné předměty

Žáci naší školy mají od letošního 3. ročníku možnost zvolit si formou volitelných předmětů vlastní profilaci:

1. pokračovat ve vzdělávacím programu obchodní akademie

2. zaměřit se na problematiku finančního poradenství

3. zaměřit se na problematiku veřejné správy

Více informací ke všem třem možným variantám studia a anotacím volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku najdete ZDE.

 

Krajské kolo ekonomické olympiády

V únoru proběhlo krajské kolo ekonomické olympiády, kam postoupili také 2 žáci svitavské obchodní akademie. Z celkového počtu 35 soutěžících si ze "svitavských ekonomů" nejlépe vedl V. Jarmer, který obsadil 11. místo.

Návštěva hejtmana

Hejtman ve škole 27-2-2019 - facebook

Naši školu navštívil 27. 2. 2019 hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, PhD. Jako představitele zřizovatele naší školy ho zajímal např. proces sloučení obchodní akademie s gymnáziem, zajímal se o přijímací řízení, zaujaly ho některé aktivity naší školy a zajímal se o nutné investiční akce, zejména opravu střechy na OA nebo problematika IT. Ke sloučení škol hejman podotkl, že „…obor obchodní akademie po sloučení zůstává i nadále zachován a jsem přesvědčený, že tento krok všichni vnímají jako nezbytný, a pokud se studentů a pedagogů nějak dotkl, tak jen pozitivně."

Školní soutěž v anglickém jazyce

OA - angličtinářská soutěž 02-2019Lněnička

Ve druhém únorovém týdnu proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve třech dovednostech – v poslechu, v porozumění čtenému textu a ve znalostech gramatiky. Kategorie B1 byla určena pro žáky prvního a druhého ročníku, v kategorii B2 si své znalosti mohli ověřit žáci dvou vyšších ročníků. V silné konkurenci si nejlépe vedli Ladislav Trávníček (2.A), Kateřina Zelinková (2.B), Michaela Skalická (2.B), Julie Svobodová (3.A) a Jakub Lněnička (3.B – chybí na fotografii). Tito studenti v úterý 19. února převzali ocenění z rukou ředitele školy.  Vítězům blahopřejeme a přejeme jim, jakož i všem ostatním účastníkům, hodně úspěchů při dalším studiu anglického jazyka.       RNDr. M. Švejcarová

Vyhodnocení soutěže Nejlepší němčinář

Best in Deutsch Best in Deutsch2

Svitavská obchodní akademie se na podzim roku 2018 zapojila do celoevropské soutěže Nejlepší němčinář (Best in Deutsch). Soutěže se zúčastnilo 243 škol z 11 zemí Evropy. Naše škola obsadila 163. místo (v ČR 115. místo). Vyhlášení výsledků proběhlo 19. 2. 2019 a Mgr. M. Pelíšková na slavnostní akci převzala mj. také ocenění za organizování soutěže v podmínkách naší školy.

Cambridgeské zkoušky nanečisto (MOCK testy)

Mock

Ve dnech 4. a 5. dubna 2019 organizuje svitavské gymnázium pro studenty gymnázia, obchodní akademie i pro veřejnost testování pro cambridgeské zkoušky nanečisto (tzv. MOCK testy). Testování nanečisto je určeno pro ty, kteří chtějí vědět, jak jsou na tom se svou angličtinou a také pro případné zájemce o složení cambridgeských zkoušek v úrovni KET, PET, FCE, CAE, CPE. 4. dubna se koná písemná část (od 8:00 pro studenty gymnázia, od 14:00 pro studenty obchodní akademie a pro veřejnost). Ceny testování: KET4S/PET4S = 200,-Kč, FCE/CAE/CPE = 300,-Kč. Případným uchazečům o ostré zkoušky v červnu se nebude MOCK test odečítat z ceny zkoušky, protože tyto testy nanečisto již škola poskytuje se slevou (běžná cena za KET/ PET je 400,- Kč a  za FCE/ CAE/ CPE  je 500,- Kč). registrace na testy nanečisto – do 28. 3. 2019, informace na sm@gy.svitavy.cz, případně v příloze