Online prezentace školy aneb Elektronická burza škol 6. 11. 2020

Burza ČT

Chcete se něco dozvědět o svitavské obchodní akademii? A víte, že i když jsou letos přehlídky (burzy) škol uzavřeny, je to možné přes počítač? Stačí mít přístup do TEAMS, ZOOM nebo MEET. V pátek 6. 11. 2020 v 8:00 až 12:00 a v 18:00 až 21:00 proběhne on-line burza středních škol v  jako náhrada přehlídky škol v Pardubicích. Každoročně se tam scházely stovky deváťáků z celého regionu, aby si vybrali, na které střední školy a učiliště po základce nastoupí. Klasické výstavy středních škol se shromažďováním velkého množství lidí jsou však v současné situaci neuskutečnitelné. Portál BurzaŠkol.Online přináší bezpečnou cestu on-line komunikace mezi deváťáky a středními školami pomocí technologií. Očekávají se tři až čtyři destíky vystavujících škol. 

Abyste si mohli popovídat s učiteli svitavské obchodky, stačí si na portálu https://burzaskol.online/skola/21 vybrat svitavskou obchodní akademiie, přečíst si prezentaci školy a oboru a připojit se online od 8:00 do 12:00 nebo i večer od 18:00 do 21:00 – na konci stránky najdete odkazy na obě připojení (raddní a večerní). Seznámíte se s paní zástupkyní Mgr. Monikou Peliškovou, která Vás školou "na dálku" provede a seznámí Vás s uplatněním absolventů i s pomínkami přijímacího řízení. Ideální akce pro žáky 9. tříd a jejich rodiče.

Obchodní akademie bude organizovat dny otevřených dveří (pochopitelně v upravených hygienických podmínkách) – vždy od 14 do 17 hodin:

  • ve čtvrtek 26. 11. 2020

  • ve čtvrtek 10. 12. 2020

  • ve čtvrtek 14. 1. 2021 

Dozvíte se vše o škole, o studiu, o přijímačkách, ukážeme Vám všechny prostory, setkáte se s většinou učitelů.

Škola má nový web

Nový web2

Nové webové stránky má nyní Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky – www.gyoa.svitavy.cz. Dosud mělo gymnázium a obchodní akademie samostatné weby, oba byly zastaralé (ty gymnaziální fungovaly více než 13 let, ty z OA byly jen o trochu mladší). Nové tedy slučují informace obou škol, jsou responzivní, tedy optimalizovány pro různá zobrazovací zařízení (včetně mobilů). Hodit se bude také to, že některé funkce (rychlé odkazy) jsou lehce ovladatelné prsty přes tzv. octagony (osmiúhelníky). Web je vytvořen pomocí WORDPRESS, což je open source software (na něm byly postaven i dosavadní web obchodní akademie). Spuštěn je zatím zkušební provoz, proto budou nějakou dobu (cca měsíc) fungovat paralelně i původní webové stránky: www.gy.svitavy.cz a web.oa.svitavy.cz. Po jejich vypnutí budou nové stránky ještě upraveny a uživatel se k nim dostane i po zadání původní URL adresy. Přístup do starých webů bude ještě nějakou dobu zachován, odkaz do nich je součástí "patičky" nového webu. Zaměstnanci školy, mnozí současní žáci školy i někteří absolventi již měli možnost nový web zhlédnout a poskytovali k nim v minulých týdnech připomínky. Web se nyní postupně doplňuje, naplněn je z cca 95%. Web obsahuje i povinné Prohlášení o přístupnosti. Správci webu budou doplňovat některé potřebné aktuální informace, budou doplňovat fotografie (musí s některými počkat, až budou žáci ve škole) atd.

Obchodní akademie bude od 5. 10. na dobu minimálně do 20. 11. 2020

Uzavření školy

Na základě Nařízení krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 3/2020 (ZDE) a dalších vládních opatření (ZDE)  je od 5. října na dobu neurčitou (minimálně do 20. 11. 2020) zakázána osobní přítomnost žáků svitavské obchodní akademie. Všichni žáci svitavské obchodní akademie budou studovat distančně. Distanční výuka bude organizována podle rozvrhu (případně upraveného rozvrhu, tedy podle rozvrhu suplování) a to v souladu s „Metodickým doporučením MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem“ (ZDE) a dokumentem naší školy „Hlavní zásady distančního vzdělávání na gymnáziu a obchodní akademii ve Svitavách“  (ZDE).

Distanční vzdělávání je pro žáky povinné, podle metodiky MŠMT je sledována přítomnost žáka, absenci v distančním vzdělávání žák omlouvá stejným způsobem jako v prezenčním studiu. Školní dokument „Hlavní zásady……“ předkládá mj. zásady a doporučení pro distanční studium pro učitele i pro žáky (tzv. desatero distančního vzdělávání pro žáky), řeší zapisování do třídní knihy, sledování absence žáků, hodnocení žáků, formy distančního vzdělávání, stravování žáků a také jednotnou komunikační platformu. V materiálu najdou žáci i rodiče také důležité odkazy.

V souladu s metodikou MŠMT se v uvedených 14 dnech distanční studium soustředí spíše na samostatnou práci, kreativní činnosti, poskytování a doporučování vzdělávacích pořadů, výukových videí, digitálních výukových materiálů, pracovních listů nebo na práci s učebnicí, pracovním sešitem. Teprve kdyby se distanční studium protáhlo na delší dobu (pokud je dlouhodobý zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole – podle metodiky MŠMT delší než 2 týdny) by se učitelé více zaměřili na pravidelné a systematické naplňování školního vzdělávacího programu i s využitím online forem distančního studia. V distančním studiu žáků od kvinty a 1. B výše může dojít ke změně rozvrhu např. v případě laboratorních cvičení nebo tělesné výchově (žáci od učitelů tělesné výchovy dostanou pouze nějaká doporučení k cvičení v domácím prostředí, k protahování a k drobné domácí tělovýchově).

Žáci, kteří jsou strávníky v jídelně gymnázia a kteří budou studovat distančně, budou moci oběd odebrat důsledně v čase od 12:00 do 12:30 přímo v jídelně nebo do jednorázového polystyrénového obalu (obal za Kč 4,– se platí v okénku u vedoucí školní jídelny). Všem žákům budou obědy na uvedených 14 dní odhlášeny, přihlášeny budou pouze těm, kteří do pátku 2. 10. 2020 o stravu v jídelně požádají. V případě, že by žák měl zájem obědy v průběhu distančního studia odebírat, musí se k odběru obědů zase předem přihlásit systémem iCanteen, e-mailem re@gy.svitavy.cz nebo telefonicky 461541348. Po uplynutí doby, kdy je nařízeno distanční studium, budou všem žákům obědy opět „přihlášeny“, budou si je moci případně podle vlastního zájmu uvedenými cestami odhlásit.

Chystáme se na distanční studium

MŠMT vydalo 23. 9. 2020 "Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem" (ZDE) a naše škola obecnou metodiku rozpracovala na podmínky školy do dokumentu "Hlavní zásady distančního vzdělávání na gymnáziu a obchodní akademii ve Svitavách" (ZDE). V souladu s nedávnou novelou školského zákona je distanční vzdělávání pro všechny žáky školy povinné, pro omlouvání z této formy výuky platí stejná pravidla jako z prezenční formy výuky. Školní dokument předkládá mj. zásady a doporučení pro distanční studium pro učitele i pro žáky (tzv. desatero distančního vzdělávání pro žáky), řeší zapisování do třídní knihy, sledování absence žáků, hodnocení žáků, formy distančního vzdělávání, stravování žáků a také jednotnou komunikační platformu. V materiálu najdou žáci i rodiče také důležité odkazy.

Ředitelské volno v pátek 25. 9. 2020 nebude + omezení provozu školní jídelny ve čtvrtek 24. 9. 2020

Ředitelské volno v pátek 25. 9. 2020, o kterém se v souvisloti s novým ministrem zdravotnictví mluví, udělovat naše škola nebude. Škola obdržela od hygienické stanice sdělení, že situace ve Svitavách je stabilizovaná a nijak dramatická, tudíž necítí potřebu vyhlašovat ředitelské volno. Pokud by se situace změnila, škola určitě zareaguje. Škola má naplánované a zřizovatelem dne 21. 9. 2020 projednané tyto dny ředitelského volna: 26. a 27. 10. 2020, 16. 11. 2020, 21. a 22. 12. 2020. 
Ve čtvrtek 24. 9. 2020 nebude školní jídelna gymnázia z důvodu výluky dodávky elektrické energie vařit. Všem žákům bude oběd odhlášen, zájemci o studený potravinový balíček se o něj budou muset předem přihlásit. 

Obědy ve školní jídelně gymnázia v době karantény nebo izolace

Dovolujeme si upozornit, že v případě, že by byl nějaký žák covid-pozitivní nebo byl v karanténě a škola se to od rodičů či žáka samotného dozví, bude mu automaticky odhlášen oběd ve školní jídelně gymnázia, a to na 14 dní. Návraty z izolace nebo karantény jsou různé, proto v momentě, kdy se žák bude vracet po izolaci nebo po karanténě do školy, přihlašuje si oběd již sám (den předem do 13 hodin):  buď přímo přes systém I-Canteen (https://strav.nasejidelna.cz/0051/login) nebo přes telefon – školní jídelna: 461541348 (paní D. Řezníková) nebo přes mail: re@gy.svitavy.cz.

Od pátku 18. 9. 2020 v rouškách i ve třídách

Sdělení MZ ČR: "Roušky budou od pátku 18. 9. 2020 povinné ve všech prostorách škol od druhého stupně ZŠ výše. Žáci a studenti tak budou muset mít roušky i během výuky." Doporučujeme žákům všech tříd gymnázia a OA, aby si do školy brali – pokud to jde – víc než jednu roušku, aby si mohli roušky během dne vyměnit. Děkujeme za pochopení.

Třída 1. A je od soboty 12. 9. 2020 v karanténě

Protože se prokázala nákaza COVID-19 u jednoho žáka svitavské obchodní akademie, nařídila Krajská hygienická stanice 12. 9. 2020 desetidenní karanténu žákům celé třídy 1. A a také pěti učitelům, kteří se žákem přišli při výuce do kontaktu. Pro žáky, kteří jsou v karanténě, bude organizována podle speciálního rozvrhu distanční výuka. Žáci ostatních tříd do karantény nejdou, budou nadále chodit do školy (vzhledem k absenci 5 učitelů bude výuka podle upraveného rozvrhu s tím, že některé hodiny mohou být nahrazeny distanční výukou). Veškeré potřebné informace budeme žákům a učitelům v karanténě předávat přes Bakaláře nebo webové stránky nebo přes mobilní telefony. Pokud by někdo potřeboval nějakou informaci, může napsat na adresu info@oa.svitavy.cz nebo zatelefonovat na číslo 6023511743. Věříme, že se komplikovanou situace podaří zvládnout.

DSCN9431 DSCN9453

Součástí letošního zářijového "adapťáku" nových studentů svitavské obchodní akademie byla také procházka městem pod vedením městského historika R. Fikejze. Také se sportovalo, studenti se navzájem poznávali, poznávali areál školy atd.

Slavnostní zahájení studia – 10. 9. 2020

118951178_714748865780570_7561282931303945722_o 118987589_714749165780540_5026216034817186390_o

Slavnostní zahájení studia pro nové žáky školy (třída 1. A) proběhlo 10. 9. 2020, tentokrát v parku Jana Palacha. Studentskou hymnu Gaudeamus igitur zazpíval student gymnázia Š. Maruš, pamětní list a upomínkový předmět žáci převzali od třídní učitelky Ing. Š. Sauerové, ředitele školy PaedDr. M. Báči a zástupkyně ředitele Mgr. M. Pelíškové. Bohužel ne všichni žáci se akce mohli zúčastnit.