GDPR, povinné informace

GDPR
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Telefon: 703 380 641
 

Informace povinně zveřejňované dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím
Dokument – zde.