Volitelní zaměření studia – pro současnou 2. A

Vážení žáci 2. A, v rámci výuky odborných předmětů je od 3. ročníku možná profilace žáků vzdělávacího programu obchodní akademie. Hlavním obsahem volitelného zaměření je rozšiřující problematika předmětu Ekonomika s tím, že učivo je podle zaměření navýšeno o vybrané kapitoly finančního poradenství nebo veřejné správy nebo o praktické výpočty (ekonomické praktikum – jde o pokračování ve vzdělávacím programu obchodní akademie bez specializace). Prostudujte si 3 varianty v příloze  ZDE, na konci textu v příloze najdete pokyny, jak si vybranou variantu do 9. 4. 2020 zvolit.