Rámcový harmonogram pro školství v závěru školního roku

Školy - uvolňování3

Ministerstvo školství připravilo harmonogram postupného "návratu" žáků do škol v závěru školního roku 2019–2020. Žáci posledních ročníků naší školy budou moci od 11. května navštěvovat školu za účelem konzultací k maturitní zkoušce. Škola vypíše v jednotlivých maturitních předmětech termíny konzultací, kterých se žáci budou moci zúčastnit (za dodržení přísných hygienických opatření, mj. v menších skupinách). Maturitní zkoušky (testy z ČJL, MAT a cizích jazyků a ústní zkoušky) proběhnou na začátku června. Dvoudenní praktická zkouška z odborných předmětů proběhne ještě v květnu – pokud by se nezměnila situace a ministerstvo neupřesnilo harmonogram závěru školního roku, byla by praktická zkouška ve dnech 14. a 15. května 2020. Škola plánuje také uskutečnit pro žáky 3. ročníku odbornou praxi, která bude letos zkrácena pouze na jeden týden – podle vývoje situace by mohla být v týdnu od 8. 6. 2020 (termín bude ještě upřesněn). Přijímačky pro žáky 9. tříd proběhnou v jednom termínu také v červnu. Žáci 1. až 3. ročníku budou mít v červnu možnost zúčastnit se konzultací s učiteli (po předmětech v malých skupinách), případně občasných vzdělávacích aktivit, a to formou třídnických hodin (opět v malých skupinách). Celý rozpis opatření ministerstva školství je v přiloženém obrázku.