Jak se bude hodnotit na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020?

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí zohlednit. MŠMT připravilo Vyhlášku a metodiku k hodnocení 2. pololetí šk. roku 2019/2020, svitavské gymnázium vyhlášku kompletně zcela přijalo (postup schválilo vedení školy i školská rada) a bude podle ní kompletně postupovat. Celé znění vyhlášky a také metodiky (postupu při hodnocení vzdělávání žáků v 2. pololetí šk. roku 2019/2020) najdete v přílohách ZDE a ZDE.