Informace pro maturanty – nepovinné výukové aktivity od 11. 5. 2020

Výukové aktivity

Blíží se konec studia tříd 4. A a 4. B. Ve čtvrtek 7. 5. 2020 končí žákům maturitních tříd „normální“ výuka. Od 11. 5. 2020 do maturitní zkoušky na začátku června se budou maturanti připravovat pouze k maturitní zkoušce především individuálně, škola pro ně dále připravila různé prezenční nebo distanční formy výuky pod vedením učitelů, a to jen v předmětech, z kterých budou maturovat. Půjde o 3 výukové aktivity: přímé výukové aktivity (PVA),  nepřímé-online výukové aktivity (OVA) a individuální výukové aktivity (IVA). Informace o těchto aktivitách byly již maturantům odeslány  mailem. Žádná z uvedených aktivit NENÍ pro žáky posledních ročníků studia povinná.

Důležitá je také skutečnost, že všechny přímé výukové aktivity (PVA) budou s určitými omezeními také online přenášeny, takže žák nebude nucen se jich účastnit přímo ve škole. Maturanti byli upozorněni, že v týdnu od 4. 5. 2020 mají očekávat e-mailovou zásilku s odkazem na dotazník, kterým se budou muset do stanoveného termínu registrovat do přímých výukových aktivit (PVA). Tento přihlašovací dotazník byl maturantům odeslán 4. 5. 2020. Dotazník přikládáme také v podobě QR kódů – pro 4. A ZDE a pro 4. B ZDE. Pokud vyplněný dotazník neodešlou, nebude s nimi škola na přímé výukové aktivity počítat, nebudou se jich moci zúčastnit.

Při přímých výukových aktivitách (PVA) budou ve škole platit velmi přísná hygienická a bezpečnostní pravidla, která stanovilo ministerstvo školství a se kterými budou účastníci aktivit předem seznámeni (např. vstup do školy jen s podepsaným písemným seznámením s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemným čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod., dále s vybavením dvou roušek a sáčku na ně atd. atd.). Pokud by žák před školou nebo ve škole porušil jakákoliv opatření, např. nedodržení rozestupu od ostatních žáků před školou i ve škole (v šatně, na chodbách, ve třídách apod.) bude okamžitě z dané výukové aktivity a dalších výukových aktivit vyloučen. Soubor hygienických pokynů pro střední školy platný od 11. 5. 2020 (připravilo MŠMT) je ZDE.

Ministerstvo i škola doporučují, aby žáci zvážili rizikové faktory. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Dochází-li u žáků či jejich rodinných příslušníků k naplnění výše uvedeného, škola účast na přímých výukových aktivitách (PVA) nebo individuálních výukových aktivitách (IVA) ve škole nedoporučuje. Pokud se přesto žák po zvážení všech rizikových faktorů rozhodne do školy přijít, bude mu účast umožněna jen po předložení čestného prohlášení (tiskopis čestného prohlášení je ZDE  a žák ho předává ve škole po 11. 5 jen při prvním vstupu do školy

Za velmi přísných podmínek můžeme nabídnout vydání předem objednaného oběda ve školní jídelně gymnázia (v čase od 11:30 do 12:00) – platí pro žáky, kteří se stavují na gymnáziu.

Harmonogram závěrečné přípravy maturantů k maturitní zkoušce se může změnit podle aktuálních informací MŠMT a podle vyhlášení termínů maturitní zkoušky. Jakmile ministerstvo školství vyhlásí přesný centrální harmonogram maturit, škola připraví také harmonogram průběhu maturitní zkoušky na škole.

Škola upozorňuje, že ve dnech 14. a 15. května proběhne praktická zkouška z odborných předmětů.