Přijímací zkoušky a přijímací řízení – červen 2020

Přijímačky - červen 2020

Přijímací zkoušky a přijímací řízení se ve školním roce 2019/2020 do oboru obchodní akademie 63-41-M/02 řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí.  Uchazeči budou konat jednotné testy z matematiky (MAT) a českého jazyka a literatury (ČJL), a to 8. 6. 2020. Směrnice k přijímacímu řízení pro všechny obory školy (gymnázium i obchodní akademii) - ZDE. Kritéria pro přijímací řízení pro obchodní akademii - ZDE. Pokud Vás zajímá přijímací řízení na gymnázium, přejděte na web gymnázia - ZDE. 

Další informace k přijímacím zkouškám a přijímacímu řízení na obchodní akademii jsou ZDE.  

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly odeslány doručenkami (do vlastních rukou).

Přijímací zkoušky pro uchazeče o 4-leté studium oboru obchodní akademie se konají 8. 6. 2020. Přijímačky proběhnou v budově obchodní akademie (T. G. Masaryka 47/20, Svitavy). Rozpis zkoušek s termíny a časy najdete ZDE.  Všechny přihlášené zájemce zveme ke zkouškám, prosíme, aby se dostavili do budovy školy včas a dbali pokynů, které jsme zaslali a které budou v budově školy. Žádný doprovod žáků nesmí do budovy vstoupit. Nezapomeňte donést čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Pokud ho nepředložíte, nebudete moci do budovy školy vstoupit. Pokud by zákonný zástupce žáka měl zájem mezi oběma zkouškami (matematikou a českým jazykem) žáka převzít, musí zákonný zástupce tuto skutečnost předem škole nahlásit. V takovém případě učitel, který na žáky bude vykonávat dohled, přivede žáka ke vchodu do školy. Nezapomeňte se na další zkoušku včas vrátit. Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít (po předchozím nahlášení škole) na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.

S největší pravděpodobností bude svitavská obchodní akademie vyhlašovat v 2. polovině června ještě 2. kolo přijímacího řízení – přijímací zkoušky se v 2. kole již nekonají. Náhradní termín jednotné zkoušky pro všechny obory vzdělávání je 23. 6. 2020.