Přihlašujte se do jazykových kurzů Cambridge English

Učebna jazyková

Přihlašujte se do přípravných kurzů ke zkouškám Cambridge English (pro úrovně KET, PET, FCE, CAE). Tyto kurzy připravila pro studenty svitavského gymnázia a obchodní akadfemie (případně i žáky jiných škol a pro veřejnost) jazyková škola při Gymnáziu ve Svitavách ve školním roce 2020-2021. Závazná přihláška ZDE.  Termín pro odevzdání závazné přihlášky – 19. 6. 2020. Přihlášky se přijímají do naplnění kurzů podle principu "Kdo dřív přijde, ten dřív mele". Vyplněnou přihášku předejte na sekretariát školy (paní K. Hořínková – hk@gy.svitavy.cz, tel. 461535090). Přihlášku lze také zaslat na sdresu školy Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkolušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy (info@gy.svitavy.cz). Veškeré informace o platbách a termínech placení jsou součástí závazné přihlášky. Další informace o přípravných kurzech najdete ZDE.  Najdete tam také informace o kurzech němčiny (Goethe-Zertifikat) nebo francouzštiny.