Co škola chystá na konci školního roku

Obchodní akademie připravuje pro žáky školy ve dnech 15. až 30. 6. 2020 jednu až dvě třídnické hodiny, dvě až tři  dopoledne skupinových nebo individuálních konzultací, které mohou být spojeny s uzavíráním klasifikace (uskutečnění zkoušek, přezkoušení apod.). Pro žáky půjde o dobrovolné aktivity. Dřív tyto aktivity škola organizovat nemůže, neboť ve škole budou probíhat od 8. 6. do 12. 6. přijímačky a maturity. V rámci aktivit na konci školního roku bude prostor na vyzvednutí školních potřeb nebo osobních věcí žáků (např. ze skříněk, šaten), na vydání vysvědčení, na uskutečnění hodnocení zkouškou nebo komisionálním přezkoušením atd.

Protože jde pro žáky o dobrovolné aktivity, kterých se nemusí účastnit, není nutné nepřítomnost omlouvat. Na druhou stranu se na ně žák musí přihlásit prostřednictvím učitelů a třídních učitelů. Ti zájem začnou zjišťovat. Při jakékoliv aktivitě se ve škole musí dodržovat předepsaná hygienická a bezpečnostní opatření – případné skupiny mohou mít maximálně 15 žáků. To znamená, že se žáci každé třídy nikdy nesejdou kompletní, v případě většího zájmu žáků se budou muset žáci každé třídy rozdělit důsledně na menší skupiny (např. podle abecedy). Dalším opatřením je dodržování předepsaných odstupů mezi žáky a předání čestného prohlášení o tom, že se u žáka v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění a že se seznámil s vymezením osob s rizikovými faktory a doporučením, aby tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na aktivitách ve škole zvážil. Sledujte další informace.