Třídnické hodiny a konzultace pro žáky OA – červen 2020

V příloze ZDE jsou informace o konání třídnických hodin a konzultací v červnu 2020. Třídní učitelé sestavili jmenovitě skupiny pro konzultace a třídnické hodiny, prosíme žáky o důsledné dodržování počtu žáků ve skupinách (maximálně 15). Všichni žáci při první návštěvě školy předloží čestné prohlášení. Najdete ho v příloze ZDE. Všechny aktivity jsou pro žáky dobrovolné. Jen v případě předávání vysvědčení dne 30. 6. 2020 je potřeba se v případě neúčasti omluvit (je to z důvodu evidence). Vysvědčení se v žádném případě nebude vydávat dříve, po dohodě s třídním učitelem a sekretariátem školy je možné vysvědčení vydat po předběžné dohodě později, tedy během prázdnin (denně od 8 do 12 hodin).