Výsledky přijímacího řízení 2020 – 1. kolo

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a nejpozději 16. června zveřejní seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení na webových stránkách školy (web.oa.svitavy.cz) a na úřední desce školy (dveře do budovy školy). Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem (číslo – např. GYOA-pe/678/2020 - bylo všem přihlášeným uchazečům zasláno poštou). Žáci, kteří konali přijímačky na svitavské obchodní akademii najdou registrační číslo dole na pozvánce, pokud přijímačky žák konal na jiné škole, je registračním číslem číslo jednací uvedené na dopisu, který byl zaslán jako oznámení o zahájení správního řízení – nahoře vlevo, např. GYOA-pe/678/2020). Pokud se vše bude vyvíjet dobře, mohli bychom zveřejnit výsledky přijímacího řízení už v pondělí 15. 6. 2020 po 14. hodině, nejpozději 16. června dopoledne. Pořadí uchazečů je  ZDE, přijatí uchazeči jsou ZDE, výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě najdete ZDE. Výsledky byly zveřejněny 15. 6. 2020.

Čtěte dál ZDE, dočtete se další informace o výsledcích přijímacíhio řízení, o postupu přijatých žáků a nepřijatých žáků, a to včetně informací tzv. vydání nového rozhodnutí pro nepřijaté žáky a návrhu tiskopisu žádosti.

Obchodní akademie Svitavy bude v 2. polovině června vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení (již se nebudou konat přijímačky, rozhodovat bude prospěch žáka na ZŠ). Během krátké doby zveřejníme informace o 2. kole.

Ředitel školy obdržel od některých nepřijatých uchazečů tzv. žádost o vydání nového rozhodnutí. Vyhověl v předepsané lhůtě těm žádostem, kde bylo možno obsadit uvolněné místo. Řídil se při tom zásadně pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. V oboru obchodní akademie bylo vyhověno těmto žádostem (jména nejsou uvedena, uvádíme pouze registrační číslo, a to v daném pořadí): GYOA-pe/84/2020, GYOA-pe/38/2020, GYOA-pe/62/2020, GYOA-pe/53/2020, GYOA-pe/37/2020, GYOA-pe/77/2020, GYOA-pe/79/2020, GYOA-pe/56/2020, GYOA-pe/72/2020.