Předávání vysvědčení a fotografování tříd

V úterý 30. 6. 2020 si žáci přijdou do školy pro vysvědčení za celý školní rok. Ministerstvo rozhodlo předávat vysvědčení i ve větších skupinách (nemusíme dodržovat skupiny po 15 žácích). Žáci, kteří se v minulých dvou týdnech nezúčastnili konzultací ani třídnických hodin, budou muset přinést čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Škola využije přítomnosti žáků ve škole (celých tříd) k tomu, že třídy budou podle tradice fotografovány. Formulář čestného prohlášení je zde.