Začátek školního roku 2020–2021 a opravné maturity

Učitelé nastupují do školy na tzv. přípravný týden  ve středu 26. 8. 2020 (pedagogická rada na OA zasedne v 10:00). Žáci nastoupí do školy v úterý 1. září 2020, tříhodinové třídnické hodiny začnou na obchodní akademii v 8:00. Pro rodiče žáků budoucí 1. A se organizuje v pondělí 31. 8. 2020 setkání (rodiče dostali pozvánku poštou, je také na tomto webu). Oběd se žákům, kteří se stravují na gymnáziu, vydává 1. 9. 2020 od 11:20. Pokud by v tento den někdo ze žáků chtěl oběd mít, musí si ho do 31. 8. 2020 zvlášť přihlásit a zaplatit (jde o opatření, aby se jako v minulosti nestalo, že první den, který je zkrácený, na oběd se do školy nakonec vrátilo jen několik žáků a stovky obědů zůstaly nevyzvednuté). Obědy do školní jídelny se prodávaní od 26. 8. 2020 (u vedoucí školní jídelny). Žáci musí počítat s tím, že od 1. 9. 2020 budou v souladu s Manuálem MŠMT platit ve škole přísná hygienická a protiepidemiecká pravidla (výtah ze školního pokynu je k dispozici v jiném příspěvku na tomto webu). 

Opravné maturitní praktické zkoušky se konají ve škole v pátek 4. 9. 2020 (sraz žáků je v 7:45 před ředitelnou obchodní akademie). Opravné ústní zkoušky se konají v pondělí 7. 9. 2020, sraz žáků je v 7:45 před ředitelnou obchodní akademie. Opravné didaktické testy maturanti vykonají podle pozvánek, které již obdrželi. Testy se konají 1. a 2. září 2020 (podle předmětů) na svitavském gymnáziu.