Důležité – do školy jen s rouškou, ne však s kašlem, rýmou nebo teplotou

Kdy odchází žák do izolační místnosti? Musí mít žák ve škole roušku? Může jít do školy žák, který má kašel? Jak bude zacházeno s žákem, u kterého se objeví během výuky teplota? Kdy má rodič nebo žák kontaktovat lékaře v případě respiračního onemocnění? Přečtěte si některé zásady, které vyplývají z manuálu MŠMT a pokynu ředitele školy k zajištění hygieny a dezinfekce ve škole – aktualizováno na základě nařízení MZ ČR 9. 9. 2020:

– při vstupu do budovy nemusí žáci již předkládat prohlášení o bezinfekčnosti,

– v budově školy je nutné používat roušky ve všech společných vnitřních prostorách (chodby, šatny, toalety atd.), roušku žák nemusí používat v době výuky v učebně, laboratoři nebo v tělocvičně. Učitelé však budou použití roušek i ve výuce v učebně respektovat. Žákům je doporučeno, aby si do školy přinášeli ještě jednu náhradní roušku a také sáček na odkládání roušek při výuce nebo při konzumaci stravy ve školní jídelně,

– roušku žák použije ihned i v případě, že se u něho projeví příznaky respiračního onemocnění a bude muset jít do izolační místnosti,

– do školní jídelny přichází žák také s nasazenou rouškou, s ní si také převezme jídlo, teprve ve chvíli, když se usadí ke stolu si roušku sundá a uloží si ji do sáčku, který s sebou do jídelny přináší. Po jídle si hned roušku zase nasadí,

– tam, kde to je jen trochu možné, žáci dodržují rozestupy, do kabinetů učitelů a na sekretariát školy vstupují jednotlivě,

– za základ dezinfekce považujeme vybavení školy stojany na dezinfekci při vstupech do budovy, vybavení všech učeben mýdlem (tekutým s dávkovačem) a papírovými ubrousky. Doporučujeme žákům, aby si mýdlem a vodou myli ruce (po dobu 20 až 30 vteřin) i několikrát za den,

– dezinfekci (Anticovid) používejte tam, kde není dostupné umývadlo s mýdlem. Dávkovače jsou nainstalovány u vchodů, na chodbách a toaletách,

– totéž platí při vstupu do školní jídelny: nejdříve si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem, osušte si je (dezinfekci před jídelnou je také možné použít, doporučujeme však raději si důkladně ruce umýt),

– na toaletách platí to samé – umýt ruce, osušit si je elektrickým osoušečem (i když na toaletách najdete i dezinfekci),

– prosíme žáky, aby si při kýchání a kašlání zakrývali ústa (ne dlaněmi) a aby pro smrkání používali jednorázové kapesníky, které po použití ukládali nejlépe do svých igelitových sáčků a pak do koše.

– doporučujeme také žákům vybavit se malými (kapesními) baleními dezinfekčních prostředků, a to přesto, že škola dezinfekčními prostředky disponuje,

– prosíme žáky, aby nepřicházeli do školy s příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění, jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, bolesti břicha, průjem, nevolnost, únava, ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zaměstnanci školy u žáka zjistí příznaky respiračního onemocnění (neplatí pro žáky s astmatem nebo alergií, pokud žák předem doloží doklad od lékaře, že na taková onemocnění trpí), bude žák poslán okamžitě do izolační místnosti, kde nezletilý žák vyčká příchodu rodiče, zákonného zástupce (zletilý žák musí okamžitě budovu školy opustit). Takoví žáci (případně jejich zákonní zástupci) jsou povinni  telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu,

– rodiče (zákonné zástupce) prosíme, aby zajistili okamžité převzetí dítěte v případě, že se u dítěte objeví ve škole příznaky respiračního onemocnění (viz bod výše) a škola na tuto skutečnost zákonného zástupce upozorní,

– žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (podle zjištění lékaři potrvzení bez problémů vydávají).

Výše uvedená pravidla většinou platila již od 1. 9. 2020 a byla aktualizována 9. 9. 2020 na záíkladě nařízení MZ ČR. Sledujte další informace a epidemickou situaci. V případě změny Vás bude škola informovat.