Připomenutí pravidel

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci školy,
již před začátkem školního roku vydalo MŠMT manuál, podle kterého byly nastaveny podmínky chodu školy a zajištění hygieny ve škole. Na základě toho jsme připravili konkrétní pravidla pro naši školu, jejich vytváření jsme koordinovali i se základní školou, která s gymnáziem sdílí prostory. Ta pravidla najdete mj. na tomto webu níže. Všichni žáci školy obdrželi tato pravidla i v tištěné podobě. Pokud je Vaše děti doma neodevzdaly, vyžádejte si je od nich. Žáci o těch pravidlech byli informováni třídními učiteli hned první den. A ona pravidla jsme předali také rodičům nových žáků školy na společných schůzkách 31. 8. 2020. Těžko bychom našli další způsob předání informací. Z dotazů, které přicházejí do školy, jsme zjistili, že permanentní osvěta je potřebná.
Prosíme Vás tedy ještě jednou o prostudování pravidel, zaměřte se např. na to, jak je to s pouštěním dětí do školy, pokud u nich zjistíte příznaky nějakého respiračního onemocnění. Jak je to s žákem, u kterého se příznaky ve škole objeví, a jeho vyzvednutím ve škole v případě, že jde o nezletilé dítě. Jak je to s nošením roušek. Nošení není nutné, dokonce ředitel školy ani nesmí povinné nošení roušek nařídit, přesto nebudeme nikomu bránit, pokud si roušku ve škole nasadí. Naopak, takové chování přivítáme zejména v případě, že dítě přichází z prostředí, kde je někdo hygienickou stanicí sledován, kde je v rodině někdo dlouhodobě chronicky nemocen (cukrovka, onkologické problémy, oslabená imunita apod.), kde je třeba někdo v rodině v karanténě. Může se stát, že hygienici přímo nenařídí dětem, jejichž blízcí jsou v karanténě nebo čekají na výsledky vyšetření dalších blízkých, zůstat doma a nejít do školy. Můžete posoudit takovou situaci sami s tím, že se třeba rozhodnete ponechat dítě doma nebo mu doporučíte ve škole nosit roušku. Nikomu nenařizujeme, jak se má chovat, vše je jen na úrovni doporučení. Mezi naše doporučení patří i to, aby žáci přicházeli do školy vybaveni rouškou, např. pro případ, že se u nich projeví příznaky infekčního onemocnění, jednorázovými kapesníky, případně malým (kapesním) balením dezinfekčního prostředku. A to navzdory tomu, že škola je na mnoha místech vybavena mýdly a dávkovači dezinfekce. Děkujeme za pochopení.
PaedDr. Milan Báča, ředitel školy