Slavnostní zahájení studia pro žáky třídy 1. A – čtvrtek 10. 9. 2020

Slavnostní zahájení studia

Svitavská obchodní akademie připravila i letos pro nové žáky školy (z třídy 1. A) slavnostní zahájení studia. Tentokrát bude průběh akce s ohledem na epidemickou situaci upraven – slavnostní akce se uskuteční ve čtvrtek 10. září 2020 ve svitavském  parku Jana Palacha (za radnicí) , a to od 17 hodin  – čas je takto stanoven kvůli tomu, aby rodiče – kteří jsou zváni – ze vzdálenějších míst měli možnost se akce také zúčastnit). Slavnost přijímání našich nových žáků prvního ročníku do stavu studentského bude zahájena studentskou hymnou "Gaudeamus igitur", žáci převezmou od vedení školy a třídní učitelky pamětní list. Prosíme rodiče žáků, aby zaujali místo na přilehlkých cestách v parku a aby dodrželi navzájem rozestupy. Žáci budou na travnaté ploše. Prosíme zároveň o to, aby se akce zúčastnili jen ti nejbližší nových žáků školy, případně jen zástupce rodiny.