Doplňující volby do školské rady

Ve čtvrtek 8. 10. 2020 proběhnou na Gymnáziu, obchodní akademii a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Svitavy doplňující volby do školské rady (ŠR). Jednomu ze členů školské rady – MUDr. Karlu Vrbovi (zastupoval ve školské radě zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků školy) – vypršel mandát, neboť jeho syn ukončil na gymnáziu studium. Volit se bude zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků školy (dále jen oprávnění voliči). Funkční období zvoleného zástupce bude do 31. 12. 2020. Seznamy kandidátů pro volby budou zveřejněny nejpozději 7 dní před termínem voleb. Předsedou volební komise jmenoval ředitel školy Mgr. Vladimíra Velešíka, členy PhDr. Jarmilu Janouškovou a Mgr. Moniku Pelíškovou. Volby se uskuteční ve čtvrtek 8. 10. 2020, a to od 14:00 hodin do 16:00 hodin ve studovně gymnázia. Volit budou pouze oprávnění voliči. Navrhovat kandidáty mohou oprávnění voliči do dvou týdnů ode dne oznámení termínu voleb (do 22. 9. 2020). Termín voleb byl oznámen na nástěnce školy a na internetových stránkách školy 8. 9. 2020. Návrhy lze zaslat písemně na adresu školy nebo na internetovou adresu info@gy.svitavy.cz, info@oa.svitavy.cz nebo je možné je osobně předat na sekretariátu školy. Volební komise zveřejní seznam kandidátů nejpozději 7 dní před termínem voleb. Podmínkou pro zařazení kandidáta na seznam je jeho písemný souhlas. Veškeré náležitosti voleb jsou obsaženy v pokynu ředitele školy k organizaci voleb školské rady ZDE a ZDE.