Do školy od 10. 9. 2020 s rouškou, ne však s rýmou, kašlem nebo teplotou

Od 10. 9. 2020 je do budovy všem žákům i dospělým osobám povolen vstup jen se zakrytými ústy a zakrytým nosem (za použití roušky, respirátoru apod.). Roušky se používají ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, toalety, školní jídelna atd.), od 18. 9. 2020 musí být nasazeny i ve výuce v učebně a v tělocvičně. Ve školní jídelně si žák převezme jídlo, jakmile se usadí na místo, roušku si sundá a uloží do sáčku. Po jídle si roušku opět nasadí. Zároveň připomínáme, aby žáci dodržovali ve škole – tam, kde to je jen trochu možné – rozestupy a aby dodržovali hygienická pravidla. Důležité je mýt si ruce mýdlem a vodou, případně si je dezinfikovat. A to nejen při vstupu do budovy. Ostatní zásady, které vyplývají z manuálu MŠMT, nařízení MZ ČR (ZDE) a pokynu ředitele školy k zajištění hygieny a dezinfekce ve škole od 1. 9. 2020 zůstávají v platnosti. Děkujeme za pochopení.