Chystáme se na distanční studium

MŠMT vydalo 23. 9. 2020 "Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem" (ZDE) a naše škola obecnou metodiku rozpracovala na podmínky školy do dokumentu "Hlavní zásady distančního vzdělávání na gymnáziu a obchodní akademii ve Svitavách" (ZDE). V souladu s nedávnou novelou školského zákona je distanční vzdělávání pro všechny žáky školy povinné, pro omlouvání z této formy výuky platí stejná pravidla jako z prezenční formy výuky. Školní dokument předkládá mj. zásady a doporučení pro distanční studium pro učitele i pro žáky (tzv. desatero distančního vzdělávání pro žáky), řeší zapisování do třídní knihy, sledování absence žáků, hodnocení žáků, formy distančního vzdělávání, stravování žáků a také jednotnou komunikační platformu. V materiálu najdou žáci i rodiče také důležité odkazy.