Buď chytrý a tak zkrátka – hoď penízky do prasátka

Pondělí 11.03.2013
Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je tříletý projekt, který od roku 2012 společně realizují organizace  British Council a Člověk v tísni, o.p.s. – program Varianty. Cílem je vzdělávání učitelů a studentů, rozvoj škol jako center komunitního života a tvorba nové metodiky. Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V současné době je do projektu zapojeno 14 středních škol z celé republiky. V rámci Pardubického kraje je do tohoto projektu naše škola zapojena jako jediná.
 
Žáci naší školy vymysleli a nabízí žákům základních škol školní komunitní projekt  "Buď chytrý a tak zkrátka – hoď penízky do prasátka". 
Jak popisují sami žáci svůj projekt:

Projektový tým

Projektový tým

Svitavy jsou oblastí s velkou nezaměstnaností a s tím souvisí i téma našeho projektu – finanční gramotnost. Finance a umění je dobře spravovat hrají významnou roli v životě každého člověka. Náš projekt je zaměřen na žáky 9. ročníků základních škol ve Svitavách. Při mapování tématu v našem okolí jsme zjistili nedostatky v hospodaření s penězi právě u této věkové skupiny. Studenti mohou přispět do projektu svými znalostmi a vědomostmi, protože projekt je tematicky provázaný se studijními obory na naší škole. V rámci projektu chceme formou seminářů zvýšit finanční gramotnost v osmi devátých třídách na pěti základních školách ve Svitavách. Doufáme, že se nám podaří oslovit minimálně 200 žáků. Chceme, aby porozuměli tomu, jak fungují investice, hypotéky, úvěry, úročení nebo pojistné smlouvy. Partnerem projektu je místní pobočka finančně poradenské společnosti Partners Financial Services, a.s., která se bude podílet na odborných seminářích a která pro semináře zajistí praktickou simulaci finanční hry.