Studium na Vyšší odborné škole ekonomické ve školním roce 2013/2014

Studium na VOŠE

Studium na VOŠE

Vážení maturanti,
příjďte studovat na Vyšší odbornou školu ekonomickou ve Svitavách.
 
  • Ředitel školy vyhlásil 3. kolo přijímacího řízení na Vyšší odbornou školu ekonomickou ve Svitavách.
    Uchazeči mohou přihlášku odevzdávat průběžně do 25. září 2013.
Pro školní rok 2013/2014 budou uchazeči o studium přijímáni bez přijímací zkoušky, podmínkou přijetí je složení maturitní zkoušky. Kritériem pro stanovení pořadí přijatých uchazečů je průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku SŠ.
Více informací – zde.
 
Přijímací řízení proběhne v termínu od 30. srpna do 30. září 2013.  Ředitel školy bude v průběhu přijímacího řízení vydávat rozhodnutí o přijetí do naplnění kapacity školy.