Jak by se měla chovat finančně gramotná rodina

Úterý 07.05.2013
Žákyně a žáci všech ročníků obchodní akademie se během školního roku 2012/13 zúčastnili celostátní soutěže pro středoškolské studenty „Jak by se měla chovat finančně gramotná rodina“, kterou pořádala katedra financí Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity ve spolupráci s Českou národní bankou a Moravskoslezským krajem.

Cílem soutěže bylo vytvořit esej na výše uvedené téma. Školního kola se zúčastnili všichni žáci 1. až 3. ročníků v rámci předmětu ekonomika. Zájemci pak mohli svůj text přeposlat organizátorům. 
Do soutěže bylo zasláno celkem 126 prací z celé republiky, které splňovaly vyhlášené podmínky. Hodnocení proběhlo ve třech kolech, přičemž do posledního kola postoupilo 10 nejlepších prací, u nichž bylo stanoveno i konečné pořadí. Práce hodnotila šestičlenná komise složená z odborníků ze všech pořadatelských institucí.
Mezi 10 nejúspěšnějších esejistů se probojovaly i dvě žákyně naší školy – Tereza Derlíková (3.B) obsadila v konečném pořadí 8. místo a Ilona Zahálková (3.B) pak místo 10.
 
Ing. Lenka Vacková, Mgr. Irena Brixová