Sborník prací žáků 4. ročníků

Příběhy bezpráví

Středa 15.05.2013

Doba minulá, a přesto stále aktuální

Obchodní akademie ve Svitavách vydala sborník prací žáků 4. ročníků pod názvem Národ, který zapomene svoji minulost, je odsouzen ji prožít znovu. Sborník vznikl v rámci projektu Příběhy bezpráví ze vzdělávacího programu Jeden svět na školách organizovaného společností Člověk v tísni.

Během měsíc trvajícího projektu měli žáci možnost „prožít“ část moderní československých dějin (50. až 80. léta 20. století). Nešlo jen o fakta, data a souvislosti, jak je v dějepisu běžné, mnohem víc se mluvilo o konkrétních lidských osudech. Žáci zaznamenali vyprávění svých prarodičů, sousedů a známých, okouzleně sledovali přednášku režiséra Vojtěcha Jasného i jeho filmy Všichni dobří rodáci a Česká rapsódie, nevěřícně naslouchali svědectví vězněných z 50. let v dokumentu Ztracená duše národa a obhajovali, obžalovali a soudili tajného spolupracovníka StB Jaroslava Koláře. Tradičním závěrem tohoto projektu byla i letos exkurze do komunistického lágru Vojna u Příbrami a k pohřebišti politických vězňů v Praze‑Ďáblicích.

Vše, co prožili, co se naučili a co pochopili, jsme shrnuli do sborníku. Můžete ho najít na našich webových stránkách i v tištěné podobě na obchodní akademii. 

 Iva Štrychová