Imatrikulace studentů VOŠE

Pondělí 30.09.2013

V pondělí 30. září 2013 proběhla v divadélku Trám slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku Vyšší odborné školy ekonomické ve Svitavách. Slavnosti se kromě rodičů a přátel studentů zúčastnili i zástupci svitavské radnice – starosta pan Mgr. David Šimek a vedoucí odboru školství a kultury pan Mgr. Jiří Petr.

Úspěšný absolvent studia (diplomovaný specialista v oboru finance a účetnictví) je po složení absolventské zkoušky a obhajobě absolventské práce adaptabilní v podmínkách tržního hospodářství. Ovládá dva světové jazyky, odbornou ekonomickou problematiku, zejména problematiku účetnictví a financí, základy práva, principy managementu a personalistiky, výpočetní a kancelářskou techniku.

Studium trvá 3 roky. Je rozděleno do šesti vyučovacích období. Každé vyučovací období trvá 16 týdnů a je zakončeno zkouškovým obdobím.