Žáci OA četli a psali noviny

Pátek 15.11.2013
Žáci třídy 2.A a 2.B se zapojili do projektu deníku Mladá fronta Dnes „Studenti čtou a píší noviny“ – podzim 2013.

Projekt probíhal v období 18. 9. – 15. 11. 2013 a  spočíval v tom, že žákům byla zadána celkem tři témata s několika podtématy. Z nich si zvolili jedno a to zpracovali do novinového článku (fejeton, komentář, článek, esej apod.). V září bylo zadáno téma Volby, v říjnu téma Škola  a  následně téma Globální morálka, Globální policie. Vypracované texty byly posílány do redakce novin MfD, tam redaktoři příspěvek vybrali, upravili (i redakčně zkrátili) a uveřejnili v regionální příloze MfD. Od 7. 10. do 15. 11. 2013 docházely denně pro obě třídy výtisky MfD, se kterými jsme v jazykových hodinách pracovali. Současně obě třídy plnily učivo ŠVP, protože  se probíralo téma Publicistika.
Během probíhajícího projektu všichni žáci zpracovali minimálně dva příspěvky, které jsme poslali do reakce. A někteří přispěvovatelé měli i úspěch. 17. října byl  publikován článek Anny Petržálkové na téma Volby jako základ právního státu, 8. listopadu článek Radky Průšové na téma Globální policie, Globální morálka a 12. listopadu na to samé téma vyšel článek Tereze Reslerové.
Témata byla vybrána aktuální, ale i náročná a obtížná. Proto všem zúčastněným „novinářům“ patří pochvala.

Mgr. Štěpánka Procházková, Mgr. Iva Štrychová