Spolupráce se Soukromou vysokou školou ekonomickou Znojmo

Ponděli 18.05.2015
Po jednáních, která proběhla koncem roku 2013, jsem za OA a VOŠE ve Svitavách podepsal s prorektorem pro studijní činnost a rozvoj školy panem Ing. Pavlem Štohlem smlouvu o podmínkách uznávání předmětů na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo.
Student takto může ve zkráceném studiu získat vysokoškolský titul bakalář. Úspěšné absolvování VOŠE Svitavy nahrazuje v přijímacím řízení vykonání přijímací zkoušky a garantuje absolventům uznání předmětů úspěšně absolvovaných na VOŠE Svitavy takto: 

 

Název předmětu
kredity
ÚČTO
MM
EKO
Základy informatiky I
4
ANO
ANO
ANO
Matematika I
6
ANO
ANO
ANO
Matematika II
6
ANO
ANO
0
Základy práva
4
ANO
ANO
ANO
Management
5
ANO
NE
NE
Podniková ekonomika – povinný
6
ANO
ANO
Podniková ekonomika – volitelný
3
ANO
Základy účetnictví
5
ANO
ANO
ANO
Finanční účetnictví I.
5
ANO
ANO
ANO
Daně I.
7
ANO
Psychologie pro manažery – povinný
5
ANO
Psychologie pro manažery – volitelný
3
ANO
ANO
Kredity celkem
 
51
39
32
Poznámka:
ÚČTO – studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku
MM – studijní obor Marketing a management
EKO – studijní obor Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb
 
Mgr. Libor Pavlík, ředitel školy