Spolupráce naší školy s firmami

Úterý 29.07.2014
 
OA a VOŠE Svitavy dlouhodobě spolupracuje s více než stovkou společností, firem, úřadů a škol nejen v regionu Svitavsko, ale i mimo něj. Jedná se především o spolupráci v oblasti zajišťování odborných praxí pro žáky a studenty školy. Žáci a studenti jsou organizacemi kladně hodnoceni. Studenti VOŠE se po absolvování 4 týdenní praxe ve druhém ročníku mnohdy vracejí do stejných organizací, aby zde absolvovali 16 týdnů souvislé praxe v ročníku třetím, často s příslibem budoucího zaměstnání.

V dubnu 2014 ředitel školy oslovil 105 organizací s cílem zjistit, zda příprava žáků a studentů školy odpovídá potřebám praxe a se záměrem prohloubit spolupráci, případně získat stipendium pro žáky a studenty školy. Po tomto průzkumu začala probíhat intenzivnější jednání s firmou Svitap J.H.J. spol. s.r.o., která je největším zaměstnavatelem ve Svitavách. V červenci uzavřel ředitel školy rámcovou smlouvu o spolupráci se společností Kaufland Česká republika v.o.s. Obě společnosti kromě zajišťování odborných praxí, možnosti exkurzí a odborných přednášek mohou pro studenty VOŠ připravit témata z praxe pro vypracování absolventských prací. Proběhlo také jednání o vzájemné spolupráci se svitavskou firmou PAPERA s.r.o. Formou přednášek pro žáky a studenty je realizována spolupráce se společností Partners Finacial Services, a. s. Litomyšl, která je největší finančně poradenskou společností na českém trhu.

                      

Škola má uzavřenu smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku se společností ARS rozvojová agentura, s.r.o., Olomouc. Společně se společností ARS, OA Olomouc a OA Šumperk realizuje projekt „Učíme se celý život“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt reaguje na potřebu zvýšení kvality odborných a obecných kompetencí obyvatel v obcích do 2 tisíc obyvatel v regionech Šumpersko, Bruntálsko, Olomoucko a Svitavsko. Podstatou projektu je proškolení místních obyvatel ve vybraných lokalitách v základních dovednostech, které jsou nezbytné v běžném životě a které současně i zvyšují jejich uplatnitelnost na trhu práce (právní, finanční, počítačové, spotřebitelské, základy podnikání). Projekt bude realizován se spolupracujícími subjekty, základními školami, místními akčními skupinami a obcemi v zájmových regionech. Vzdělávání bude realizováno v prostorách základních škol vybraných obcí. V rámci realizace tohoto projektu předpokládá ředitel školy intenzivnější spolupráci s obecními úřady v mikroregionu Svitavsko a s řediteli základních škol v propagaci školy.

Mgr. Libor Pavlík, ředitel školy