Ekonomicko-manažérská olympiáda

Středa 16.04.2014
Dnes jsme obdrželi výsledky školního kola Ekonomicko-manažerské olympiády, kterou pořádá Universita Tomáše Bati ve Zlíně.  Žáci 3. ročníku absolvovali test z matematiky a logiky, všeobecného ekonomického přehledu,  managementu a marketingu, ekonomie a anglického jazyka. Bohužel se nikomu nepodařilo probojovat do celostátního finále, které se koná ve Zlíně.
Nejlepšího výsledku dosáhla Nikola Radová.
Blahopřejeme.
 
Mgr. Libor Pavlík, ředitel školy