Proč studovat vyšší odbornou školu

Čtvrtek 14.05.2015

Vyšší odborné školy – studium s praxí

Vyšší odborné školy jsou pro velkou část maturantů zajímavou alternativou ke studiu na vysoké škole. Každoročně nabízí místa pro zhruba třináct tisíc uchazečů.

Vyšší odborné studium je určené absolventům všech typů středních škol, kteří úspěšně složili maturitu. Absolventi získají ucelenou kvalifikaci potřebnou pro úspěšné uplatnění v řídících funkcích i na místech, která vyžadují samostatnou práci a rozhodování. Jsou spíše úzce, ale o to hlouběji odborně profilováni. Charakteristikou studia na VOŠ je praktická orientace a důraz na využití teoretických poznatků v praxi. Ve skutečnosti to znamená, že jako student vyššího odborného studia se seznámíte s potřebnými teoretickými základy, nebudete však nutně pronikat do všech jejich hlubin a tajů. Spíše se soustředíte na to, jak jsou tyto poznatky uplatňovány v praxi daného oboru, abyste je mohli později bez problémů využít ve svém zaměstnání či podnikání. Naučíte se vést a řídit tým spolupracovníků, rozhodovat se a svoje rozhodnutí umět prosadit, zapojit se do týmové práce, formulovat myšlenky. To vše kromě nezbytného teoretického základu studium zajišťuje právě svou praktickou orientací, praktickým procvičováním teoretických poznatků, dlouhodobou praxí v podnicích, důrazem na znalost jazyků, výpočetní techniky, sociálních a komunikačních dovedností, prací na případových studiích a projektech.

Pokud vás spíše než teoretické, akademické studium baví zjišťovat jak věci fungují v praxi, může pro vás být vyšší odborné studium dobrou volbou.

Hlavní charakteristiky vyššího odborného studia jsou již poměrně známé. Zkusme si je přesto shrnout:

  • Délka denní formy studia je tři roky.
  • Studium je zakončeno absolutoriem. To sestává ze zkoušky z odborných předmětů, cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Po absolvování obdržíte diplom s vyznačením školy a oboru a získáte nárok psát si za jménem neakademický titul Diplomovaný specialista, ve zkratce DiS.
  • Cíle a obsah studia si určují školy samy, vycházejí přitom z požadavků profesní sféry. Studijní programy prochází akreditací za účasti představitelů praxe, tím je garantována odpovídající úroveň studia.
  • Studijní plány obsahují povinné i volitelné předměty nebo moduly, umožňující studentům specializaci a profilaci.

Specifickým znakem je odborná praxe jako součást studia. Praxe vám nejenom pomůže zjistit, jak to vypadá v oboru ve skutečnosti, ale může vám pomoci i k prvním kontaktům s budoucím zaměstnavatelem. Z praxe můžete čerpat náměty a podklady při přípravě absolventské práce.

Po ukončení
Absolvování vyššího odborného studia vytváří dobrý základ pro nalezení zaměstnání. Není ale vyloučeno další studium na vysoké škole. U přijímacího řízení na vysoké školy mohou mít absolventi VOŠ stanoveny zvláštní podmínky, které respektují předchozí výsledky ve vyšším odborném studiu. V praxi to znamená urychlení postupu při vysokoškolském studiu, i když některým teoretickým předmětům z nižších ročníků se zřejmě nevyhnete. Tento přístup není závazný, je dán vysokým školám jako možnost. Jak k němu jednotlivé fakulty veřejných vysokých škol přistoupí, ukáže až čas. Zatím této možnosti využívají především soukromé vysoké školy a nabízejí rychlé dosažení bakalářského titulu.

Jak se přihlásit ke studiu?
Podmínkou přijetí ke studiu je maturita. Uzávěrka přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je 31. května příslušného kalendářního roku. Vyhlašujeme i další kola přijímacího řízení, až do 30. září. Přesné informace naleznete na našich webových stránkách. Přihlášku ke studiu na vyšší odborné škole byste měli dostat na střední škole, případně si ji můžete stáhnout na našem webu.  

Kolik to stojí?
Školné ve výši 3.000,- Kč se platí ve dvou splátkách po 1.500,- Kč.

Přejeme vám dobrou volbu a úspěch při studiu.