Literární soutěž Naše Evropa

Pátek 16.05.2014
Během března a dubna  proběhla celostátní literární soutěž Naše Evropa, která  především nabízela možnost studentům středních škol vyjádřit se pomocí čtyř určených témat ke vstupu ČR do EU.

Každý účastník se svého výběru chopil s vervou a snažil se projevit svůj názor. Této soutěže se také zúčastnili žáci naší školy. Nejlepšího výsledku dosáhla Radka Průšová, která postoupila z okresního kola do krajského a tam byla vybrána do celostátního kola, kde se už bohužel neumístila.
Radčino téma se vztahovalo především na častou kritiku ve společnosti, která souvisela hlavně s platem politiků. Snažila se najít východisko, a proto vymyslela společnost POP.  Její nápad byl náležitě odměněn v Hradci Králové.
Dne 12. května se ve Vydavatelském domě a Hradeckém deníku v Hradci Králové konalo vyhlášení vítězů krajského kola, kterého se účastnila Radka a stejně tak vítězka z Ústí nad Orlicí. Měly možnost se setkat se šéfredaktorem Hradeckého deníku a europoslancem Oldřichem Vlasákem, který probral s nimi jejich práce, a dozvěděly se důvod, proč byly vlastně ony vybrány. Byla to pro ně velice zajímavá zkušenost. Byly oceněny diplomem, taškou plnou užitečných potřeb a společnost RWE jim věnovala tištěné i elektronické vydání regionálního Deníku na 1 rok zdarma. Co je však nejvíce překvapilo, byl slib europoslance, že když vyhraje volby, mají jistou cestu do Štrasbukru.

Radka Průšová, žákyně 2.A OA Svitavy
Mgr. Štěpánka Procházková