Necítili nenávist k těm, kteří jim ubližovali

Úterý 20.05.2014
Už třetím rokem se OA a VOŠE Svitavy účastní projektu Příběhy bezpráví, projektu připomínajícímu zločiny komunismu v naší zemi,  a třetím rokem vydává sborník prací našich žáků k tomuto tématu.

Sborník obsahuje příběhy pamětníků komunistického bezpráví z měst a vesnic, odkud naši žáci pocházejí. Vytváří tak zajímavou mozaiku osudů rodinných příslušníků, ale i přátel a známých.
Téma letošního ročníku, Hitler, Stalin a já, rozšířilo zpracovávanou dobu na druhou světovou válku a dobu budování socialismu v naší zemi. Žáci vyhledali a zpracovali 17 příběhů, během projektového dne ve škole zhlédli film Hitler, Stalin a já,  zúčastnili se besedy s pamětníkem panem Vítězslavem Dostálem. Své dojmy a postřehy zaznamenali do sborníku. Na závěr celého projektu navštívili památník Vojna u Příbrami a hroby politických vězňů v Praze-Ďáblicích.
Jaké jsou jejich dojmy? Pro ilustraci ukázka O. Pakosty,  žáka 3. A: „…co mi tento projekt dal? Pomohl mi poznat osudy lidí z doby komunistické éry. Pomohl mi lépe poznat komunistický systém, jeho zásady. Poměry mezi komunisty a nekomunisty, tedy nestraníky. Dozvěděl jsem se další informace o našich dějinách. Vyprávění pana Dostála mi ukázalo život, jaký neznám, tedy život bez moderní techniky, bez demokracie, volného rozhodování. To, co si neumím ani představit.
Jsem vděčný za to, že žiji v dnešní „svobodné“ době, a velice obdivuji lidi, kteří komunistickou dobu prožili a nyní o ní vypráví studentům.“
 
Mgr. Iva Štrychová