Energie – budoucnost lidstva

Pondělí 02.06.2014

V pondělí 2. června 2014 se konala na naší škole přednáška pro žáky 1. a 2. ročníku s názvem Energie – budoucnost lidstva. Přednášku prezentovali zkušení lektoři a to pracovníci jaderné elektrárny, pedagogové z VUT Brno.  Cílem přednášky bylo poskytnout studentům jednoduchou formou korektní informace o současnosti a výhledech domácí i světové energetiky. Nejdříve nám bylo vysvětleno, jaké máme zdroje energie, jak z nich energii získáváme, jak dlouho nám ještě tyto zdroje vydrží a co se děje s odpadem. Dále jsme byli seznámeni s druhy elektráren, s jejich výhodami a nevýhodami. Přednáška však nebyla jen klasickou hodinou z oboru energetiky nebo fyziky, ale byla především zábavná a spojená s mnohými praktickými ukázkami a měřením. Takže jsme si mohli zjistit, jaké horniny jsou radioaktivní, vidět maketku palivové peletky z reaktoru v Temelíně a ověřit si na několika příkladech funkci solárního panelu. Součástí přednášky byla řada otázek týkajících se elektráren a energie. Vše za malou odměnu a to placku s logem ENERGIE – BUDOUCNOST LIDSTVA spolu s dalšími reklamními předměty. Na základě této přednášku už určitě všichni žáci budou vědět, jaké máme zásoby energie a jak elektřinu spotřebováváme.

Přednáška se nám velice líbila, moc za ni děkujeme.

Žáci 1. a 2. ročníku