Přihlášky k maturitní zkoušce 2013

Pondělí 12.11.2012 
Ve školním roce 2012/13 se žák hlásí k maturitní zkoušce v řádném termínu do 3. prosince, a to řediteli školy. Ředitel školy poté do 17. prosince přihlásí své žáky ke zkouškám společné části do centrálního informačního systému CERMATu. Přihlášení se děje formou přihlášky k maturitní zkoušce.
Bianko formulář přihlášky je ke stažení zde.

Ve školním roce 2012/13 bude mít  maturitní zkouška jen jednu úroveň obtížnosti.

Volba předmětů k 1. prosinci je závazná a pro daný termín zkoušky konečná. Jakákoli změna tohoto typu po termínu není přípustná. Žák obdrží nejpozději 21. prosince tzv. výpis z přihlášky, kde si znovu důkladně zkontroluje vše uvedené. Jde o zpětnou kontrolu, zda při zápisu do informačního systému CERMATu nedošlo k chybě. 

Žádáme rovněž všechny maturanty o aktualizaci e-mailových adres u třídních učitelů. Na tyto adresy budou zasílány mj. pozvánky k maturitní zkoušce.

 


V registraci uveďte svoji platnou E-mail adresu v @oa365.cz. Na Vámi správně uvedenou E-mail adresu přijde návod v připojené příloze.

Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

Váš email musí obsahovat @oa365.cz (vyžadováno)

captcha