Konzultační hodiny pro rodiče

Středa 08.04.2015

Ve středu 8. dubna 2015 proběhne zasedání pedagogické rady školy, která zhodnotí prospěch a chování žáků a studentů ve 3. čtvrtletí školního roku 2014/2015.

Následně od 15:00 do 16:00 proběhnou konzultace pro rodiče žáků naší školy.