Výsledky přij. řízení na OA – 1. kolo

Středa 22.04.2015

Pořadí uchazečů

Přijatí uchazeči

Zápisový lístek, prosím, odevzdejte na naší škole nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí,

tj. do 7. května 2015.