Soutěž o nejlepší prezentaci školy = zapůjčení tabletu na půl roku

Pondělí 04.05.2015

Ředitel školy vyhlašuje soutěž  o nejlepší  prezentaci školy.

Disciplíny:

1. prezentace školy v Powerpointu – multimediální slide show,

2. rozšíření aktuální stránky školy na Facebooku,

3. webová aplikace,

integrovaná do web.oa.svitavy.cz,
nebo webový obsah na casopis.oa.svitavy.cz,
nebo Sharepointová aplikace  na www.oa365.cz.
 
Bližší informace podá RNDr. Radomír Švejcar.

Termín pro podání soutěžních úloh: 15. 6. 2015, do 12:00.

Soutěžící předá osobně úlohu na nosiči panu RNDr. Radomíru Švejcarovi do výše uvedeného termínu.

Vyhlášení výsledků: výsledky budou vyhlášeny na závěr školního roku ředitelem školy.

V každé disciplíně budou oceněny vyhlášeným pořadím nejvýše 3  práce.

Pokud úroveń prací nebude dostačující, nebude pořadí vyhlášeno.

Výhry:

– v prvním pořadí: zapůjčení Tabletu s přístupem na školní WIFI na 6 měsíců

– v druhém pořadí:  zpřístupnění školní WIFI pro žákovské zařízení na 6 měsíců

– ve třetím pořadí: zpřístupnění vzdálené plochy na 6 měsíců.

Mgr. Libor Pavlík, ředitel