Výsledky přij. řízení na OA – 2. kolo

Čtvrtek 07.05.2015

Pořadí uchazečů

Přijatí uchazeči

Zápisový lístek, prosím, odevzdejte na naší škole nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí,

tj. do 22. května 2015.