Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt

Podzim 2015

V rámci výzvy 56 zajišťujeme pro žáky naší školy jazykově-vzdělávací pobyty do Anglie a Německa. Pobyty budou zcela hrazeny z poskytnuté dotace. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.