Jedeme do Berlína

Sobota 24.10.2015

V rámci výzvy č. 56 navštíví 10 žáků a jeden pedagog Berlín. Celý pobyt včetně jazykového kurzu a vstupů je hrazen z rozpočtu projektu OP VK Rozvoj jazykových kompetencí na OA Svitavy, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.2500.

Německo, Berlín s jazykově vzdělávacím kursem     

Termín:   24.10. –  30.10.2015  

1.den:    odjezd od školy ve večerních hodinách směr Německo

2.den:  v ranních hodinách příjezd do Berlína, okružní jízda kombinovaná se zastávkami a prohlídkami v Berlíně.  Check Point Charlie, nejznámější hraniční přechod mezi okupačními sektory z doby studené války, zbytek Berlínské zdi a návštěva expozice Topographie des Terrors v sousedství zachovalé budovy Luftministeria. Přesun k Reichstagu (Říšský sněm), v jehož sousedství je nové Spolkové kancléřství (tzv. “Waschmaschine“) a procházka po okolí:  Braniborská brána, Pařížské náměstí, kde začíná hlavní tepna Berlína, ulice Pod Lipami (Unter den Linden), dále památník obětem války, zastupitelství jednotlivých spolkových zemí, v místech, kde stávalo Nové říšské kancléřství, až k moderní výstavbě Postupimského náměstí. Odpoledne přejezd do Východního Berlína: zastávka u Francouzského  a Německého kostela, jízda po třídě pod Lipami kolem Humboldtovy university, Neue Wache, Bebelplatz… procházka:  Musejní ostrov, Německý dóm, Rudá radnice, Alexanderplatz a TV věž….  K večeru ubytování, nocleh.

3.den: dopoledne výuka německého jazyka . Odpoledne výlet do Postupimi. Čas na procházku: areálem zámeckého parku Sanssouci, k dispozici jsou zde objekty zámků  a další:Sanssouci, Neues Palais, vyhlídky, lázní, oranžérie, obrazová galerie… Přejezd k usedlosti Cecilenhof, kde byly uzavřeny tzv. Postupimské dohody.   Rovněž prohlídka města: Náměstí jednoty, městský zámek, brány: Braniborská, Lovecká, Nauenská, Francouský kostel, Holandská čtvrť, Alexandrowka… Návrat na nocleh.

4.den:  dopoledne výuka německého jazyka. Odpoledne: pěší prohlídka města s průvodcem: třída 17. Juni, Siegessaule, městská část Tiergarten, zámek Charlottenburg (zahrady volně přístupné), Olympijský stadion, obchodní a společenské středisko Europa-Centre,  novorománský kostel Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche a bulvár Kurfürstendamm…. Návrat na nocleh

5.den:  dopoledne výuka německého jazyka, předání certifikátů. Odpoledne: prohlídka Muzejního ostrova v Berlíně. Čas k návštěvě Pergamského musea (Pergamonmuseum prochází rekonstrukcí do roku 2019. Aktuálně je nepřístupná expozice helénského umění (včetně Pergamského oltáře). K dispozici: Milétská brána, Ištařina brána z Babylonu, islámské umění a asyrská božstva, Chattutašj). K dispozici jsou i sbírky sousedící: Altes Museum  (Řecko, Řím), Neue  Museum (Egyptská sbírka;Nefertiti), Alte Nationalgalerie, příp. ZOO, atd.. Osobní volno. Návrat na nocleh.

6.den: dopoledne ve Wannsee, návštěva musea Luftwaffe v Gatowě s unikátními stroji z počátků letectví, přes technicky nápaditá řešení z let 1939-45 až po dobu rozděleného Německa, kterou dokumentují stroje východního i západního bloku, pak osobní volno v Berlíně. Zpáteční cesta přes Drážďany. Zastávka v barokní perle na Labi, městě které bylo podrobeno zničujícímu náletu na konci války a teprve nyní jeho centrum je téměř obnoveno. Návrat domů pozdě večer (resp.nad ránem další den).