Olympiáda v českém jazyce – školní kolo

Pondělí 12.11.2012

Výsledková listina školního kola Olympiády v českém jazyce
Termín: 5. 11. 2012
Účast v soutěži: 8 žáků z 1., 2., 3. a 4. ročníku
Porota: Mgr. Š. Procházková, Mgr. I. Štrychová
Vyhodnocení: 9. 11. 2012

Postup do okresního kola: 2 soutěžící s nejvyšším ziskem bodů, 1 náhradník

Výsledky soutěže: max. počet bodů 30

Postupující do okresního kola 12. 02. 2013:

1. místo: Sláma Michal 4.C                    21 bodů
2. místo: Urbánková Michaela 1.A      19 bodů
3. místo: Marek Jokeš 4.C                      18 bodů
 
Bez umístění:
Novotná Martina 3.B
Čapková Helena 2.A
Borbélyová Denisa 1.A
Kotoulková Leona 1.B
Zachařová Markéta 2.A

Vítězům blahopřejeme, ostatním děkujeme za účast.

Mgr. Štěpánka Procházková