Moskva posílá tanky

Pondělí 23.11.2015

Takové bylo téma listopadového projektu Příběhy bezpráví. A stačí jen maličká jazyková hříčka a slova podtitulu dostávají nový význam: U nás pomáhali taky/ U nás pomáhaly tanky.
I žáci Obchodní akademie ve Svitavách měli možnost si připomenout prostřednictvím dokumentárních filmů trpké zkušenosti se sovětskou okupací v roce 1968. Slyšeli v barvitém vyprávění pamětníka, p. Mariána Kučery, co znamená, když na vás střílí sovětský důstojník… Vedle tohoto konkrétního životního příběhu ocenili naši maturanti zvláště emocionálně hluboký zážitek z dokumentu Ticho o pohřbu Jana Palacha, blízký jim byl i vzdor studentské stávky ve filmu Deset bodů.
V závěru došlo i na diskusi na téma, nakolik se historie může opakovat a opakuje – součástí promítání byl totiž dokument, který filmovými záběry propojil události v ČSSR v roce 1968 s událostmi na Ukrajině v roce 2014.