Druhé kolo přijímacího řízení

Pátek 22.04.2016

Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení.

Uchazeči mohou podat přihlášku do 29. dubna 2016.

Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeč bude přijat na základě výsledků z předchozího vzdělávání.