Třetí kolo přijímacího řízení

Üterý 10.05.2016

Ředitel školy vyhlásil 3. kolo přijímacího řízení.

Uchazeči mohou podat přihlášku do 18. května 2016.

Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeč bude přijat na základě výsledků z předchozího vzdělávání.